Een incassobureau zorgt voor snelle betaling van uw openstaande facturen

Andere ogen dwingen, in veel gevallen is dat ook daadwerkelijk zo. De debiteur ontvangt dan een aanmaning van een incassobureau. Hierin zetten wij als incassobureau wat er gaat gebeuren indien de debiteur niet betaald. In 10 dagen tijd krijgt de debiteur de volgende acties:

 1. de in gebreke stelling brief;
 2. een sms dat wij een vordering op de debiteur hebben;
 3. dvicere malen telefonisch contact;
 4. de aanmaning plus de wettelijke incassokosten, die de debiteur moet betalen;
 5. een herinnering waarin de debiteur gewezen wordt op de aankomende dagvaarding
 6. een laatste waarschuwing en kans om alsnog tot betaling over te gaan.

Bij niet betalen,  zullen wij na 10 dagen overgaan tot een gerechtelijke incassoprocedure. De deurwaarder betekent dan de dagvaarding bij de debiteur en de debiteur kan zich dan verdedigen bij de rechtbank tegen de vordering. Inmiddels hebben wij als incassobureau een sluitende dagvaarding met producties, waaruit blijkt dat de debiteur gewoon moet betalen.

Goed dossier

Zodra wij als incassobureau een dagvaarding maken, gaan wij als incassobureau in overleg met onze opdrachtgever in verband met het dossier. De eerste vraag die een rechter stelt is: “Wat zijn de afspraken tussen partijen en waar staat dat? ”  Dat kan zijn een overeenkomst, een email of opdrachtbevestiging waar dit uit blijkt wat de afspraken zijn. Er kunnen ook andere bewijzen zijn. U heeft al diverse facturen verzonden en een deel is betaald. De overige facturen worden niet meer betaald. Dat geeft ook aan wat de afspraken zijn. Dus zorg voor een goed dossier. Des te duidelijker u uw afspraken heeft, des te eenvoudiger het is voor een rechter om direct een vonnis te vellen.

Verhoogde kosten

Wij manen de debiteur in 10 dagen tijd vele malen aan en wijzen de debiteur er ook op dat wij als incassobureau alle kosten gaan zien te verhalen op de debiteur. De debiteur kan dan zijn beklag wel doen over verhoogde kosten, zolang u en wij de debiteur de kans hebben gegeven om minnelijk te betalen dan is de kans heel groot dat de debiteur tot alle kosten wordt veroordeeld. De opdrachtgever dient alvorens de gerechtelijke procedure zal worden gestart een voorschot te betalen aan het incassobureau.

Vonnis, beschikking

Zodra er een vonnis c.q. een beschikking is, dan sturen wij als incassobureau de deurwaarder weer op pad. De deurwaarder heeft dan een vonnis bij zich en kan met dit vonnis beslag leggen op alle bezittingen van de veroordeelde. Denk aan loon, uitkering, on-roerende zaken, aandelen, derdenbeslag als bankrekeningen.

 

 

Check van te voren met wie u een overeenkomst aangaat, beter voor het incassotraject!

Juristu incassodiensten zal na het minnelijke incasso traject over gaan tot het gerechtelijke traject en de debiteur/wanbetaler gaan dagvaarden. Tijdens een onlangs gerechtelijk traject door incassobureau Juristu ontvingen wij een positieve uitspraak door de kantonrechter voor onze klant. In dit vonnis kwam duidelijk naar voor dat het essentieel is om te weten met wie u nu de overeenkomst tot levering van uw diensten heeft afgesloten.

Schoonmaakbedrijf versus sportschool

Onze client het schoonmaakbedrijf moest nog 4500 euro ontvangen van de sportschool. De sportschool eigenaar zei dat hij ging betalen, zodra hij het geld binnen had van de verkoop van de betreffende sportschool. Vele telefoontjes, vele aanmaningen door het schoonmaakbedrijf, maar geen betaling. Tot aan het eind toe bleef de sportschooleigenaar beloven dat hij ging betalen.

Juristu start de minnelijke incasso

Het schoonmaakbedrijf geeft de vordering aan incassobureau Juristu, de tien dagen termijn gaat lopen. De sportschooleigenaar komt met dezelfde smoesjes als hij tegen het schoonmaakbedrijf doet, zodra hij geld heeft van de verkoop zal hij betalen. Na tien dagen heeft incassobureau geen enkele betaling ontvangen van de sportschool eigenaar.

Ook een minnelijke procedure starten?

Juristu start de gerechtelijke incasso

De overleg met onze klant het schoonmaakbedrijf maakt een jurist van incassobureau Juristu een dagvaarding. Het schoonmaakbedrijf mailt ons alle benodigde stukken. De jurist kijkt naar de volgende punten:

 1. met wie en door wie is de overeenkomst getekend, wie is de contract-partij?
 2. is dat de bv of de eigenaar in prive
 3. de jurist checkt kvk en domeinnaam
 4. uit dossier blijkt dat de eigenaar prive aansprakelijk is
 5. sluitend dossier

De sportschool eigenaar verschool zich achter een lege bv en denkt er zo mee weg te komen. De jurist van Juristu schrijft in de dagvaarding dat de sportschool eigenaar in privé de overeenkomst is overeengekomen, d.m.v. kvk stukken en domeinnaam registratie.

Kantonrechter gaat geheel mee met de jurist van Juristu

De kantonrechter vindt de bewijzen en de motivatie van de jurist van Juristu 100% sluitend en gaat geheel mee in de motivering en beslissing. De kantonrechter veroordeeld de sportschooleigenaar in privé tot het betalen van de vordering en procedurekosten geheel bij de sportschoolhouder in privé.

Conclusie

Check met wie u zaken doet, indien u een overeenkomst aan gaat. Dit kunt u heel simpel doen bij de kvk.nl, wie is de eigenaar, wie is bijvoegt. Gaat het om veel geld en u ziet in de kvk geen cijfers, vraag dan geld voor uit. Ook kunt u Juristu raadplegen voor een creditcheck. Een jurist van Juristu kan u een juiste beoordeling c.q. advies geven.

info@juristu.nl of bel 085 303 71 65

of chat nu >>>>>>>

Incassobureau

De dagelijkse incasso praktijk, ik schakel een advocaat in!

Een debiteur ontvangt een aanmaning van ons als incassobureau, het betreft een openstaande factuur van € 151,-. De debiteur hangt aan de telefoon en heeft een hele grote mond. Hij is het niet eens met de vordering en dreigt met het inschakelen van een advocaat. “Het is een principe zaak, schreeuwt de debiteur!”  op de achtergrond schreeuwt ook een mevrouw mee, die het stellig eens is met haar man. De incassomedewerker zegt tegen de debiteur: “U bent op de hoogte van het uurloon van een advocaat?” de debiteur schreeuwt: “Dat maakt me niets uit, ik zal deze zaak winnen!”

Geen enkele realiteitszin

De debiteur heeft duidelijk geen enkele realiteitszin. Een advocaat zal ook direct zeggen, schik deze zaak en betaal gewoon, want een procedure voeren voor 150 euro geeft geen sympathie bij de rechters in Nederland. Deze willen hun tijd zeker niet verspillen aan een procedure over 150 euro. De kosten zijn ook te hoog, de debiteur zal zeker aan het kortste eind trekken en worden veroordeeld in het betalen van de dienst. De debiteur heeft immers een opdracht getekend, bon voor verrichte werkzaamheden getekend en de factuur ontvangen. Bij een veroordeling zal een vordering van € 151,- komen op bijna € 1.500,-. Niet verstandig dus, om dit uit de hand te laten lopen. Buiten de stress die de debiteur hiervan zal ondervinden.

Opdrachtgever heeft een dienst geleverd.

Wat blijkt onze opdrachtgever, een klusjesbedrijf heeft werkzaamheden verricht en geheel niet betaald gekregen voor zijn werkzaamheden. De debiteur zegt dat de werkzaamheden niet goed zijn gedaan. Onze opdrachtgever ontkent dat en overlegt een werkbon die is afgetekend door de debiteur. Een sterke zaak dus voor onze opdrachtgever. De opdrachtgever zullen we dan ook zeker niet adviseren om te gaan dagvaarden voor een bedrag van € 150,-, want de tijd, geld en energie die hiermee gemoeid zijn, zijn de sop van de kool niet waard.

Hoe is deze incassozaak afgelopen?

De debiteur is overleden aan een hart aanval, zal hij zich te druk hebben gemaakt? Daar kunnen we slechts over gissen. De weduwe stelde wel dat haar man zich om veel kleine zaken zich altijd erg druk maakte. De weduwe van deze debiteur heeft de vordering alsnog betaald en haar excuses aangeboden.

Conclusie 

Een levensles voor een ieder die een procedure wil starten om € 151,- euro. Betaal gewoon, dat geeft rust en het kan uw leven redden.

Incassobureau, deurwaarder of advocaat?

Incassobureau

Een incassobureau leeft van de incassokosten, dus die neemt elke incasso aan. De incassokosten worden boven op de factuur gezet en door gerekend naar de debiteur. De debiteur dient de vordering inclusief incassokosten aan het incassobureau te betalen. Succesvolle incassobureau’s zoals Juristu incassodiensten heeft een dwingende manier van incasseren. De debiteur krijgt immers 10 dagen de tijd om alsnog de vordering inclusief incassokosten te betalen of een regeling te treffen. In 85% van de incasso zaken betaald de debiteur, want Juristu incassodiensten dreigt vanaf dag 1 tot en met dag 10 met dagvaarden. dit heeft grote gevolgen voor de debiteur. Doet de debiteur dat niet binnen 10 dagen, dan zal de debiteur de volgende etappe mee gaan maken en dat is daadwerkelijk dagvaarden. Alle kosten gaan worden verhaald op de debiteur.

Advocaat

Juristu incassodiensten heeft juristen in dienst die de perfecte dagvaarding voor onze opdrachtgever maken. Het gaat er om dat de dagvaarding overtuigend genoeg is voor de rechtbank. De rechtbank geeft dan een vonnis waarmee we beslagen kunnen leggen bij de debiteur. Vanaf een bedrag van € 25.000,- moet de zaak lopen ia een advocaat. Juristu heeft de beschikking over een uitstekende samenwerking met de beste incasso advocaten die er zijn.

Deurwaarder 

Elke dagvaarding moet worden betekend door een deurwaarder. De deurwaarder zal de dagvaarding juist moeten betekenen. De rechtbank weet dan dat de gedaagde op een juiste manier is opgeroepen. Mocht de gedaagde niet op komen dagen, een zogenaamde verstekveroordeling zal dan terecht zijn. Zodra er een positief vonnis is voor onze opdrachtgever. Dan sturen wij de deurwaarder weer op pad, nu met het vonnis, de zogenaamde beschikking. De deurwaarder zal dan de beschikking weer betekenen. De veroordeelde heeft dan nog twee dagen de tijd om alsnog te betalen. Doet de veroordeelde dat niet, dan kan de deurwaarder beslag leggen op alle bezittingen en of inkomen van de veroordeelde. De veroordeelde zal dan gaan betalen. Bij niet betalen zal de deurwaarder gaan executeren. Dit neemt nog meer kosten met zich mee en zal ook door de deurwaarder op de veroordeelde verhaald worden.

Conclusie

Mocht de debiteur structureel weigeren te betalen en is uw vordering hoger dan € 25.000,- en niet te splitsen, dan zal u alle bovengenoemde partijen nodig hebben. Indien nodig dan zal Incassobureau Juristu dit gehele traject voor u in gang zetten.

Incasso indienen? info@juristu.nl of vul het nu incasseren formulier in.

Advies? bel nu 085 303 7165

 

 

Incassobureau Juristu succesvol in incasseren zonder duur abonnement

De kracht van Juristu is incasseren op basis van No cure, No pay! Geen geld geen kosten voor onze opdrachtgever. De incassokosten leggen we sowieso door bij de debiteur/wanbetaler. Hierdoor weten onze opdrachtgevers, dat wij als incassobureau drijven op het succesvol incasseren van openstaande vorderingen. Zodra wij succes hebben, draaien wij als incassobureau omzet. Onze opdrachtgevers zijn hierdoor erg blij met onze structurele aanpak.

Elke incasso is een zaak op zich

Bij elke incasso zaak zit veelal een verhaal bij. Niet altijd, want bedrijven gebruiken andere bedrijven ook als bankjes. Overal wat langere betalingstermijn, waardoor men meer liquiditeit in hun eigen zaak hebben. De debiteur betaald niet veelal om diverse redenen en of excuses:

 1. liquiditeits-problemen;
 2. tijd rekken;
 3. oneens met factuur;
 4. ontevreden;
 5. smoesjes;
 6. leugens;
 7. faillissement.

Laat uw facturen nimmer te lang openstaan

Boven ziet u de top 7 van redenen/excuses waarom er niet betaald wordt. Indien u te lang wacht met het uit handen geven van uw openstaande facturen, dan staat u op een gegeven moment achteraan in de rij. Indien het een faillissement wordt, dan kunt u fluiten naar uw geld.

Stop met het sturen van aanmaningen, gebruik alleen de WIK brief.

Vele bedrijven gebruiken een standaard aanmaningsprocedure:

 1. 1e aanmaning
 2. 2e aanmaning
 3. 3e aanmaning
 4. laatste aanmaning

Vervang dit met de WIK brief:

Na 30 dagen uitsluitend de WIK brief sturen, indien de debiteur dan binnen 14 dagen betaald, dan kunnen ze betalen zonder kosten. Hier kunt u de WIK brief downloaden Download hier gratis de WIK brief

Bij niet betaling binnen 14 dagen?

Dan geeft u de vordering aan ons en gaan wij over tot het minnelijke incasso traject, de debiteur moet dan binnen 10 dagen betalen of een regeling naar tevredenheid treffen. U kunt uw incasso alhier op no cure, no pay indienen: Dien hier uw incasso in!

Bij niet betaling in 10 dagen?

Indien de debiteur dan nog niet in beweging komt, dan gaan we over tot gerechtelijke incasso. Alvorens wij een gerechtelijke procedure starten, overleggen wij met u als klant of dit te doen is en of verstandig is. Gerechtelijke incasso heeft geen zin indien:

 1. geen verhaalbaarheid, debiteur is een zwerver;
 2. de vordering is te laag, kost meer dan het op zal brengen;
 3. debiteur gaat failliet

Redenen om het wel te doen:

 1. genoeg verhaalbaarheid;
 2. vordering is hoog genoeg;
 3. sluitend dossier;
 4. principe

Kortom, voorkom hoge kosten en tast uw eigen liquiditeit niet verder aan, kies voor Juristu incasso diensten, voor succesvolle incasso. Dien uw incassozaak nu in op No cure No pay  via NU INCASSEREN

Bel nu voor meer info: 085- 303 7165 of mail info@juristu.nl 

 

 

Incasseren in Europa vanuit Nederland

Veel bedrijven denken dat het incasseren van openstaande vorderingen c.q. facturen in Europa, in het betreffende land zelf moet gebeuren. Dat is niet waar. Juristu kan de minnelijke incasso in geheel Europa voor haar rekening nemen.

Gerechtelijke incasso

Juristu kan een gerechtelijke incasso opstarten van uit de vestigingsplaats van uw onderneming. U hoeft niet een dure advocaat in te huren in het buitenland. Juristu kan dit gehele traject voor u regelen. Dat is het voordeel van de EEG, u kunt namelijk een ander dagvaarden vanuit uw vestigingsplaats. Wij dienen de dagvaarding dan in via de rechtbank ter plaatse.

Incasso zaken in Europa

U heeft een vordering op een bedrijf in een ander land dan Nederland. Juristu Europe kan u daar verder mee helpen zonder extreme kosten. U hoeft niet af te reizen naar een rechtbank ergens in Europa. Procederen kan vanuit uw vestigingsplaats. Juristu kan dit regelen van dagvaarding tot leggen van beslagen.

De taal van het land.

Wel dienen de stukken in de taal van het land te worden ingediend. Juristu beschikt over juristen met alle nationaliteiten die er in Europa zijn. Frans, Duits, Engels, Italiaans, Spaans, Grieks enzovoort. Juristu zal de gehele procedure voor u afhandelen.

Verordening nr. 861/2007 van 11 juli 2007 tot vaststelling van een Europese procedure voor geringe vorderingen is bedoeld om de procedures te verbeteren en vereenvoudigen in civiele en handelszaken waarbij de waarde van de vordering niet meer dan 2000 euro bedraagt.

De Verordening is van toepassing tussen alle EU-landen, met uitzondering van Denemarken.

De procedure voor geringe vorderingen verloopt met behulp van formulieren. De procedure verloopt schriftelijk, tenzij de rechtbank een hoorzitting nodig acht.

Om de procedure vlot te doen verlopen, zijn in de verordening termijnen vastgesteld voor partijen en rechtbank. Juristu is een expert in het incasseren van openstaande vorderingen, voor zowel binnenland als verder in Europa.

Van omslachtig naar eenvoud, Juristu pakt het op.

De Verordening voorziet in zeven formulieren. Deze formulieren stellen wij met onze opdrachtgever samen en dienen wij in bij de juiste instelling c.q. rechtbank. Een gestructureerde aanpak is essentieel om uw vordering tot slagen te krijgen.

Meer informatie over geringe vorderingen.

Bestanden

Praktische handleiding voor de toepassing van de Europese procedure voor geringe vorderingenPDF(1294 Kb)nl

Zie alhier de complete verordening: 

Complete verordening

Incasseren op no cure, no pay, succesvoller dan abonnement!

Juristu is een incassobureau met de focus op de incassozaken van onze opdrachtgever. De opdrachtgever heeft alleen baat bij resultaat. Een incassobureau als Juristu heeft baat bij veel incassozaken, dat zorgt voor veel incassokosten omzet. De focus is duidelijk. De incassozaken moeten zo snel mogelijk worden geïncasseerd. Tegen zo laag mogelijke kosten. Uit onderzoek blijkt dan ook dat incassobureau’s met een no cure no pay aanpak, voor 95% succesvoller zijn in het incasseren van vorderingen dan incassobureau’s met de focus op abonnementen verkoop.

Incassokosten zijn bij wet geregeld

Juirstu maakt omzet door vorderingen  met incassokosten te incasseren. Juristu blij en de opdrachtgever blij. Puur resultaat gedreven, dat is de insteek bij minnelijke incasso zaken van Juristu.

Juristu heeft als focus het innen van openstaande facturen op no cure no pay. Deze aanpak is een groot succes voor Juristu en haar opdrachtgevers. De opdrachtgever mist al liquiditeit door het uitblijven van de betaling van de debiteur/wanbetaler. Dus meer kosten zijn niet altijd welkom.

Veel incassobureau’s willen extra omzet en bieden hun klanten een zogenaamd abonnement aan. Zodra het abonnement is afgesloten, is de actie er veelal uit. De omzet is immers abonnementen verkopen.

Bekijk incassotarieven

No cure no pay, een resultaat gedreven aanpak!

Juristu is een gedreven lokale en landelijke incasso organisatie met incassospecialisten en juristen die er alles aan doen om elke vordering zo snel mogelijk voor onze opdrachtgever te incasseren. Dan verdienen wij ook ons geld. Geen resultaat, geen verdiensten. Gedreven, snelheid, overredingskracht, juridische daadkracht zijn de kernwoorden van onze organisatie.

De medewerkers van zijn het kapitaal van Juristu

Juristu heeft voor elke nieuwe medewerker dan ook een opleidingstraject betreffende de werkwijze van Juristu. Het is immers essentieel om exact dezelfde dienstverlening aan onze opdrachtgever te verlenen. Wij incasseren van Groningen tot en met Maastricht. Lokaal en internationaal!.

Gerechtelijke procedure in elk land in Europa vanuit uw vestigingsplaats.

Bij geschillen uw klant kunt u dagvaarden vanuit uw vestigingsplaats. Mits u dit in uw algemene voorwaarden heeft opgenomen. Dit voorkomt hoge procedurekosten. Heeft u internationale klanten, pas dan direct uw algemene voorwaarden aan, dat kan u een hoop tijd, kosten en moeite besparen. Uiteraard kunnen wij dit ook voor u regelen.

Vragen? mail: 

info@juristu.nl

 

 

Incasso zaken via kantongerecht maximaal tot 25.000 euro, daarboven moet via advocaat.

Een incassobureau of een jurist kan incasso zaken tot € 25.000,- via het kantongerecht zien te incasseren, mocht minnelijke incasso niet slagen. Daar boven moet het via een advocaat. Ook daarvoor hebben wij zeer intensieve samenwerkingen met gespecialiseerde incasso advocaten. Een advocaat kan bijvoorbeeld beslag leggen voor de dagvaarding uit, zodat u zekerheid hebt van uw vordering. Want in elke incasso gaat het uiteindelijk ook om de verhaalbaarheid. Heeft degene waar u geld van krijgt geld? Zit het geld in spullen en of onroerend goed, dan kunnen we vooraf aan de procedure al beslag leggen.

Vordering beperken tot € 25.000,-

Om de kosten toch niet te hoog laten worden, kunnen we de vordering beperken tot € 25.000,- euro om alsnog de zaak via een incasso jurist van een incassobureau te laten lopen en om zo de kosten in de hand te houden. Procederen is kostbaar, zoals griffierecht en deurwaarderskosten, kan allemaal kostbaar zijn. Indien u reeds een bedrag kan incasseren van de debiteur door middel van het beperken van de vordering, dan heeft u ook sneller de beschikbaarheid over uw geld. Het voordeel van het beperken van de vordering is ook de kracht van de gedachte voor de debiteur. Die denkt, dat valt nog mee. Daarna kunnen we weer een vordering indienen van € 25.000,- mits het invorderings-dossier dat toe laat. Een debiteur verwacht dit nooit. Niet elk dossier leent zich hiervoor, maar een creatieve jurist kan hier zeker een oplossing voor vinden.

Eerste vordering binnen, dan direct de tweede vordering indienen

Zodra er een vonnis cq beschikking is voor de eerste € 25.000,- kunnen we direct de volgende procedure via het kantongerecht indienen. De debiteur verwacht dit niet en denkt klaar te zijn met de eerste incasso procedure. Dat is het grote voordeel van het door midden knippen van een vordering. Het is een aanpak die men veel al niet verwacht. Tijdens een comparitie kunnen we ook schikken en hierdoor heeft u alvast geld om door te procederen. De tegenpartij betaald in principe uw procedure kosten op deze manier.

Grote vorderingen boven de € 25.000 euro, incassoburea Juristu weet van aanpakken

Wij weten door onze jarenlange praktijkervaring heel goed om grote vorderingen te innen bij debiteuren c.q. wanbetalers. Heeft u een grote vordering in Nederland, Frankrijk, Duitsland, Engeland en of een ander land in Europa? Wij weten dit voor u succesvol te incasseren.

Meer weten? mail ons uw casus voor gratis incasso advies info@juristu.nl 

Incasso ontbinding en ontruiming in huurzaken

Als incassobureau ontvangen wij veel incasso zaken betreffende huurachterstanden. Elke huur incasso is weer anders. Heeft u een huurder die meer dan 3 maanden achter is met de huur, dan kunt u in veel gevallen ook ontbinding en ontruiming krijgen. Maar let op! Indien de huurder net weer een maand betaald en slechts 2 maanden achter is, dan is het bijna onmogelijk om diegene er uit te krijgen.

Huurbescherming gaat ver

De huurbescherming in Nederland gaat ver, u dient zich als verhuurder als goed verhuurder te gedragen, maar als huurder ook. Alleen door de sociale wetgeving, van och de huurder is zo zielig, gaat ’t wel met u? zielige huurder die niet kan betalen! Heeft de huurder toch wel zeer veel rechten. Dus pas op voordat u uw pand in de verhuur zet.

Verbaasd over klunzige en amateur huurovereenkomsten

Zodra wij een incasso krijgen voor achterstallige huur, is er veelal verbazing al om op onze juridische afdeling. Een huurovereenkomst die zogenaamd tijdelijk is voor 4 jaar, een huurovereenkomst op 1 a4tje, met allerlei zelf verzonnen regels. De huurwet is hier toch echt heel duidelijk in. elke jurist krabt achter zijn oren bij het zien van de vele klunzige huurovereenkomsten. Waarom niet van te voren een goede huurovereenkomst laten opmaken door een jurist? Dit scheelt zo veel negatieve energie en kostbare uren. Zie de huurder er maar eens uit te krijgen!

De nieuwe huurwet van 2016 is duidelijk!

Indien u een woning gaat verhuren, laat dan een huurovereenkomst opmaken voor maximaal 2 jaar of maximaal 5 jaar. Dit zijn de enige twee huurovereenkomsten die tijdelijk zijn, niet voor 1 jaar, 3 jaar of iets anders, alleen 2 jaar of 5 jaar. Zie de website van de Rijksoverheid.

Gehuurde nodig voor dringend eigen gebruik

U denkt de woning te kunnen opzeggen en of te ontruimen, voor dringend eigen gebruik. Dat gaat in 99% van de gevallen ook niet op. De verhuurder dient de huurder een andere woningruimte aan te bieden.  Het gaat soms zo ver dat u als verhuurder zelfs kosten voor verhuizing zal moeten betalen. Dus wees gewaarschuwd als verhuurder, zodra de huurder er uit is en er is nog een achterstand, dan mag u blij zijn, dat deze vertrokken is! Dan hoeven we alleen nog maar achter het geld aan.

Notoire wanbetalers krijgen we er altijd uit

Neemt niet weg, dat de echte notoire wanbetalers er altijd uit te krijgen zijn. Mits u een goede huurovereenkomst heeft opgemaakt. Gaat u een woning verhuren? Huur een goede jurist in voor ene perfecte huurovereenkomst, dat kan u een hoop ellende besparen.

 

 

Incasseren via een incassobureau, een succesvol traject!

Maanden bent u aan het aanmanen, bellen en mailen om uw vordering binnen te krijgen. Het lukt maar niet om uw vordering te incasseren. Dan bent u het zat, u geeft uw vordering uit handen van een incassobureau. Een succesvol incassobureau gaat direct over tot actie en gaat de debiteur/wanbetaler direct aanmanen per mail, post en per telefoon. In 855 van de gevallen betaald de debiteur/wanbetaler dan wel binnen 10 dagen!

Hoe kan dat?

De debiteur/wanbetaler ziet de bui dan al hangen en wil een dagvaarding voorkomen. Een incassobureau dreigt immers direct met dagvaarden indien er niet betaald wordt door de debiteur/wanbetaler.

Dagvaarden kosten verhalen op debiteur/wanbetaler

Een incassobureau maakt een dagvaarding op en zal deze indienen via de deurwaarder bij de rechtbank. De debiteur/wanbetaler moet dan voorkomen. De debiteur/wanbetaler kan zich dan verweren. komt de debiteur/wanbetaler niet dan zal er een verstekveroordeling volgen en kunnen wij de deurwaarder opdracht geven beslagen te leggen op roerende zaken en of andere zaken die op naam staan van de veroordeelde.

Van minnelijke incasso tot gerechtelijke incasso

De enige weg tot succesvol incasseren is ook eerst proberen minnelijk te incasseren. De debiteur/wanbetaler is dan alleen de incassokosten verschuldigd. Indien de debiteur/wanbetaler niet betaald aan het incassobureau dan is de enige weg om over te gaan op gerechtelijke incasso. De debiteur/wanbetaler weet dat de eiser griffierecht moet betalen. Dus hoopt de debiteur/wanbetaler dat de eiser niet gaat dagvaarden. Het griffierecht zal de gedaagde bij ene veroordeling altijd moeten betalen, dus is het ene kwestie van voor schieten van het griffierecht.

Vonnis c.q. beschikking

Met een vonnis c.q. beschikking kan het incassobureau de deurwaarder opdracht geven om beslagen te leggen op goederen en of zaken die op naam van de veroordeelde staan te veilen. Meestal komt het niet zo ver en gaat de veroordeelde dan over tot betaling. De enige oplossing om dus uw vordering te incasseren is uiteindelijk de debiteur/wanbetaler te dagvaarden. Bij grote vorderingen kunt u ook vooraf aan een dagvaarding reeds beslag leggen op ene bankrekening van gedaagde, dit ter voorkoming dat er aan het eind geen verhaalbaarheid meer is bij gedaagde. Informeer bij uw jurist van het incassobureau, die kan u adviseren.

Vordering te incasseren?