Berichten

Een incassobureau kan voor u snel incasseren en werk voor u uit handen nemen, terug naar uw core business!

U bent druk, u heeft veel klanten en een groeiende zaak. Essentieel is om een positieve kasstroom te houden, krediet is uw kasstroom. U heeft geen tijd om achter openstaande facturen aan te gaan. Een incassobureau kan voor u snel incasseren Incasso is ook het werk voor een professioneel incassobureau.

Incassobureau Juristu kan de openstaande facturen voor u incasseren.

Wij pakken de incasso opdracht direct op, zodra wij van u de opdracht van u krijgen. Wij doen dit als volgt:

 1. wij versturen een incasso sms
 2. wij versturen een aanmaning betreffende de incasso naar de debiteur
 3. wij sturen een aanmaning inzake de incasso via de post
 4. wij bellen als incassobureau diverse keren naar de debiteur
 5. de debiteur krijgt in de 10 dagen de kans om de incasso aan incassobureau Juristu te betalen
 6. incasseren van openstaande incasso opdrachten is het werk van een incassobureau
 7. andere ogen, de ogen van het incassobureau die dwingen de betaling af.
 8. incasso is werken, dagelijks het werk van een incassobureau
 9. ook gerechtelijke incasso verzorgt incassobureau Juristu
 10. wij stoppen pas met incasseren totdat de incasso geslaagd is
 11. na een incasso procedure komt een vonnis
 12. met dat vonnis, oftewel beschikking kunnen wij beslagen leggen
 13. beslag op loon, uitkering, bank, derdenbeslag kan geregeld worden door incassobureau Juristu in samenwerking met de deurwaarder
 14. indien u zelf druk bent met uw bedrijf, weet u inmiddels dat incasso werkzaamheden veel werk is, dit neemt incassobureau Juristu voor u uit handen
 15. incassobureau Juristu werkt op no cure no pay incasso
 16. de incasso kosten leggen wij als incassobureau Juristu door bij de debiteur
 17. alle kosten betreffende de incasso gaan wij zien te verhalen bij de debiteur
 18. essentieel is de debieteur van te voren de wettelijke incasso brief te verzenden
 19. De wet schrijft immers de wettelijke incasso kosten voor, voor zo wel de deurwaarder en incasso bureaus
 20. incassobureau Juristu is ene landelijk incassobureau die zich bezighoudt met minnelijke en gerechtelijke incasso

Meer informatie over het inschakelen van een incassobureau.

Nu uw openstaande facturen innen?

Als u uw openstaande facturen wilt innen dan kunt u vandaag de incassoprocedure nog van start laten gaan. Door middel van ons nu incasseren formulier. Klikt u dan op DEZE link.
De eerste aanmaning wordt verzonden binnen het uur dat wij uw incassoverzoek binnen hebben.
Als wij de aanvraag binnen hebben maken wij een dossier van uw verhaal. En verzenden wij de eerste aanmaning met het eerste telefoontje.

Bevestiging

Ook krijgt u een bevestiging voor uw incasso opdracht in de mail. Zodat u weet wanneer de incassoprocedure aan de gang is.

Unaniemscheiden

Ook voor scheidingen kunt u bij ons terecht op de nieuwe site www.unaniemscheiden.nl . Hier kunt u terecht voor een snelle en soepele scheiding. Alles wordt van A tot Z geregeld. Ook is unaniemscheiden.nl erg goedkoop

Verhalen uit de incasso praktijk, deel 1, de lening

Regelmatig krijgen wij als incassobureau vorderingen aangeboden waar we dan ook even van achter de oren moeten krabben. Een lening van schoonmoeder aan de ex schoonzoon.

Hoe is het zo ver gekomen?

Tijdens een huwelijk worden er allerlei leuke plannen bedacht en werkt familie daar regelmatig aan mee. In dit geval, ging de schoonzoon een eigen taxibedrijf starten. Hiervoor had hij 75000 euro nodig. De schoonzoon kreeg na een leuk gesprek de 75000 euro op zijn rekening gestort.

Incasso praktijk

Incasso praktijk

Het taxibedrijf in de kvk

De schoonzoon start met het taxibedrijf en gaat voortvarend aan de slag. Hij koopt een Mercedes van 60.000 euro en wacht op zijn eerste rit. De eerste rit is nog zo eenvoudig niet, want na 3 maanden is de omzet 1500 euro en de kosten zijn inmiddels opgelopen tot 10.000 euro.

Het geld van schoonmoeder is op

Het geld van schoonmoeder is op en er zijn geen inkomsten, laat staan dat de lening is terug betaald. Dat lukt geheel niet. De spanning tussen de echtelieden loopt op en de financiële problemen zijn niet te overzien.

Het taxibedrijf stopt na de 4e maand

Het bedrijf is geheel mislukt en er zijn niet alleen schulden bij de schoonmoeder, maar ook bij leveranciers. De leveranciers worden betaald via een lening van een goede kennis, zodat de schulden nog meer oplopen.

Door de spanningen volgt er een scheiding

De schoonzoon en dochter gaan scheiden, ze zijn in gemeenschap van goederen getrouwd. 50% van de schulden zijn ook voor haar rekening. Een groot probleem nu ook nog eens blijkt dat de schoonzoon de Mercedes verkoopt voor 30.000 en er met het geld vandoor gaat.

De vordering ter incasso komt binnen bij incassobureau Juristu

De lening tussen schoonmoeder en schoonzoon is één a4tje. Er staat niet op hoe er terug betaald moet worden, wanneer en er is geen rekening gehouden met het huwelijk in gemeenschap van goederen. Kortom 50% van de lening is in principe ook voor de dochter.

Als Incassobureau starten wij het minnelijke traject

hierdoor komen wij er ook achter, hoe de hazen lopen. Is er te praten met de schoonzoon? Is hij voor rede vatbaar, of houdt hij zich schuil? Hier komen we achter nadat wij hem de vordering hebben gemaild en hem aan de telefoon hebben gehad.

De schoonzoon zegt niets meer te hebben

“van een kale kip valt er weinig te incasseren”zegt de schoonzoon. “voor de andere 50% moet je bij mijn ex zijn ” . Het incassodossier ligt nu bij het incassobureau. Na overleg met de schoonmoeder gaan we over tot dagvaarden.

De incasso dagvaarding wordt betekend door de deurwaarder

De schoonzoon denkt niet te komen bij de incasso zitting en hij wordt bij verstek veroordeeld. Niet komen naar een zitting zodra u gedagvaard bent is nooit verstandig. Dit heet de kop in het zand steken, oftewel struisvogel politiek!. Nu is er een verstekveroordeling en is de schoonzoon veroordeeld in alles wat wij geëist hebben namens de schoonmoeder.

De kale kip toch nog geplukt in de incasso praktijk

Het vonnis is 20 jaar geldig en kan dus in die 20 jaar ter incasso worden gegeven. De deurwaarder heeft uiteindelijk loonbeslag gelegd , want de schoonzoon had een baan. De vordering is hierdoor binnen 12 maanden geheel betaald.

Dit incasso praktijk verhaal is op waarheid gebaseerd, situatie en omstandigheden zijn uit privacyredenen gefingeerd.

 

Leest u HIER meer verhalen

Nu uw openstaande facturen innen?

Als u uw openstaande facturen wilt innen dan kunt u vandaag de incassoprocedure nog van start laten gaan. Door middel van ons nu incasseren formulier. Klikt u dan op DEZE link.
De eerste aanmaning wordt verzonden binnen het uur dat wij uw incassoverzoek binnen hebben.
Als wij de aanvraag binnen hebben maken wij een dossier van uw verhaal. En verzenden wij de eerste aanmaning met het eerste telefoontje.

Bevestiging

Ook krijgt u een bevestiging voor uw incasso opdracht in de mail. Zodat u weet wanneer de incassoprocedure aan de gang is.

Unaniemscheiden

Ook voor scheidingen kunt u bij ons terecht op de nieuwe site www.unaniemscheiden.nl . Hier kunt u terecht voor een snelle en soepele scheiding. Alles wordt van A tot Z geregeld. Ook is unaniemscheiden.nl erg goedkoop

Omdat een nalatenschap heel persoonlijk is, benoemen veel mensen hun partner of beste vriend(in) als executeur. Is dat verstandig?

De meeste mensen die een testament hebben opgesteld, wijzen daarin een executeur aan (vroeger heette dat een executeur-testamentair). Een executeur is verantwoordelijk voor de afwikkeling van de erfenis.

Welke taken de executeur heeft, kunt u zelf in uw testament aangeven. Zo kunt u een executeur aanwijzen die de uitvaart regelt en een andere executeur die de afwikkeling van de nalatenschap op zich neemt. Al dan niet met de plicht om voor bepaalde handelingen toestemming van alle erfgenamen te vragen. Als er geen testament is of als daar geen executeur in genoemd staat, wijzen de erfgenamen meestal iemand aan.

Serieuze en zware taak
De executeur wikkelt doorgaans lopende zaken af, zoals het opzeggen van abonnementen, het inlichten van de erfgenamen en het inventariseren van de nalatenschap. En hij doet aangifte voor de erfbelasting en zorgt dat deze betaald wordt. Vaak is hij ook verantwoordelijk voor de verdeling van de boedel.

Kortom: een executeur krijgt een serieuze en soms zelfs zware taak op zijn schouders. En die taak kan jaren duren. Bijvoorbeeld als er een moeilijk verkoopbaar huis in de nalatenschap zit. Zeker in deze tijd moet een executeur stevig in zijn schoenen staan. Leg aan de erfgenamen maar eens uit dat het charmante huis met veel grond ­eromheen bij lange na niet meer de 7 ton waard is die er in 2008 nog voor werd betaald.

Niemand voortrekken
Een executeur moet ook een ­diplomaat zijn. Niet altijd krijgt iedereen wat hij of zij had gehoopt of verwacht. Bovendien zijn de nabestaanden vaak van slag door het overlijden van een naaste. Een goede executeur gaat hier met inlevingsvermogen mee om. Hij probeert begrip op te brengen voor teleurgestelde nabestaanden, maar hij trekt niemand voor. “Veel executeurs beseffen niet hoeveel werk het is. Ze beginnen vol goede moed met een afwikkeling, maar gaan er naarmate de tijd vordert steeds meer tegenop zien en laten het verslonzen”, zegt Joke van Zoest van Nabestaandenplanner, een landelijke organisatie van deskundige executeurs.

Erfenis

Hoofdelijk aansprakelijk
Een executeur moet financieel inzicht hebben. Sinds 2012 is hij, zoals gezegd, niet alleen verantwoordelijk voor de aangifte erfbelasting, maar is hij daar zelfs hoofdelijk aansprakelijk voor. Dit betekent dat als de erfgenamen de erfbelasting niet betalen, de executeur die moet betalen.

En wat moet een executeur doen als er aandelen en obligaties in een boedel zitten? Alles in één keer verkopen? Of juist wachten met verkopen totdat alle erfgenamen hun wensen kenbaar hebben gemaakt? Hoe dan ook moet je enige kennis hebben van beleggen om een aandelenportefeuille goed te kunnen beheren.

Een executeur die twijfelt of hij over de nodige kennis op sommige gebieden beschikt, hoeft natuurlijk niet alles zelf te doen. Hij kan kennis die hij mist inhuren bij een notaris, een advocaat, een financieel planner, een makelaar of een andere adviseur.

Vergoeding van 1 procent
Een belangrijk aspect bij het benoemen van een executeur zijn de kosten. Als er geen testament is, of als hierover niets in het testament staat, heeft een executeur volgens de wet recht op een vergoeding van 1 procent van de waarde van het nagelaten vermogen. Omdat deze beloning vaak niet in verhouding staat tot de inspanningen van een executeur, wijken veel testamenten die een buitenstaander tot executeur benoemen, daarvan af. Dan staat er bijvoorbeeld dat de executeur een ‘redelijk uurtarief’ in rekening mag brengen.

Vijftig tot zestig uur
Een executeur kan trouwens bij de erfgenamen een ander tarief bedingen dan in het testament staat. Als die daar niet mee akkoord gaan, kan de executeur alsnog afzien van het executeurschap.

Een professionele executeur die vijftig uur bezig is met een nalatenschap van €50.000, doet dat niet voor €500 ofwel een tientje per uur. Een uurtarief van €40 (voor eenvoudige zaken als opzeggingen) tot meer dan €150 (voor de ingewikkelde fiscale zaken) is dan redelijker.

Het afwikkelen van een erfenis kost een professional gemiddeld vijftig tot zestig uur. Maar als er veel erfgenamen en legaten zijn, als er vermogen is en een eigen huis, kan dat oplopen tot boven de honderd uur. Dat is goed om te beseffen als u uw beste vriend(in) tot executeur benoemt.

De juristen van Juristu worden ook regelmatig gevraagd om executeur testamentair te willen zijn in grote nalatenschappen. Veelal complexe afwikkelingen die alleen door juristen met visie af te wikkelen zijn.  Meer weten over de mogelijkheden? info@juristu.nl

Debiteuren incasso via een incassobureau zorgt voor meer liquiditeit.

Debiteuren incasso

Debiteuren incasso

Indien u veel debiteuren heeft, dan is het belangrijk om uw debiteurenbeheer goed voor elkaar te hebben. Maar al te vaak krijgen we de zogenaamde kansloze incasso’s, waarbij het gehele incasso traject slecht uitvoerbaar is. Dat betekend dat de debiteur, slechte facturen heeft gehad, geen opdracht gegeven, foute adressen, verkeerde berekening, geen btw, kladjes, alleen mailtje, geen kvk gegevens etcetc.

Wij adviseren ook de klanten die ons kansloze incasso’s aanreiken. Dit wil nog niet zeggen dat we die niet kunnen incasseren. Wij gaan het dossier eerst compleet maken of repareren, wij gaan zorgen voor een goede factuur en juiste aanmaning. Betaald de debiteur dan nog niet dan gaan we hem dagvaarden,

Hoe ziet een goed incasso dossier er uit?

 1. opdracht bevestiging met daar in de afspraken
 2. algemene voorwaarden aanreiken
 3. betalingsafspraak duidelijk afspreken, vraag minimaal uw inkoop voor uit
 4. grote bedragen direct bij levering of voor levering
 5. terugkerende klanten
 6. maan op vaste tijden
 7. bij geen betaling de Wettelijke incasso brief versturen
 8. bij geen betaling uit handen van Juristu incasso
 9. Juristu start met 10 dagen minnelijke incassotraject
 10. Juristu start na 10 dagen met gerechtelijke incassotraject

Zorg dus dat u uw incasso zaken goed op orde heeft. Een goed incasso dossier is het halve werk. zorg ook dat u alle gegevens heeft van de debiteur, Naam, adres, woonplaats, email, 06 nummer, kvk, banknummer is ook handig, voor het geval ze niet betalen kunnen we bij een vonnis de deurwaarder beslag laten leggen.

Volledig uw debiteuren beheer uit handen geven van Juristu incassodiensten. Steeds vaker krijgen wij als Juristu incasso de gehele facturering in handen, Juristu regelt de facturatie, de aanmaningen en zo nodig de incasso procedure. Bij veel bedrijven gaat het betalingsmoraal met 85% omhoog. Een succesvol incasso percentage.

Incasseren is een vak apart, veel mensen denken dat ze het zelf wel even kunnen. Meestal komen die van de koude kermis thuis. Het incasseren van openstaande facturen is focuswerk. Wij incasseren door middel van sms, e-mail, post en telefoon. Vooral het nabellen zorgt voor succesvolle incasso trajecten. Een debiteur wil namelijk niet telefonisch geconfronteerd worden met incasso zaken. Zeker als er gedreigd wordt met incasso dagvaarding.

Stuur nu uw incasso zaak in, binnen 1 uur is de incasso procedure gestart!
Incasso procedure starten

Scheiden? Ga naar https://www.unaniemscheiden.nl