Berichten

Einde jaar incassobureau inschakelen voor een schone balans

Aan het eind van het jaar, maakt men de balans weer op, hoe het afgelopen jaar is geweest. U heeft een goed jaar gedraaid, alleen staat er nog 2 ton open, indien dat uw winst is, kunt u zich afvragen: Was het nou echt een goed jaar?

Nieuw jaar strakker debiteurenbeheer 

Kies voor een betere strategie, maak betere afspraken, huur Juristu in voor uw incassozaken of besteed uw gehele debiteurenbeheer uit aan Juristu, dan weet u zeker dat daar de volle aandacht naar uit gaat. Want dat is incassobeheer uiteindelijk, herhalen, mailen, brieven schrijven, bellen en bij niet minnelijk incasseren een gerechtelijke procedure starten.

Geen uitzonderingen maken in 2017

Kies voor een strak debiteurenbeheer. Maak duidelijke afspraken over betaling en levering. En overleg uw algemene voorwaarden. Beschikt u niet over algemene voorwaarden en een goed bestelformulier, laat Juristu deze dan voor u maken. De basis is het belangrijkste bij succesvol incasseren. Volgorde bestellingen/opdrachten:

 1. bestelformulier/opdracht tot dienstverlening met omschrijving afspraken over betaling
 2. algemene voorwaarden, wat zijn de voorwaarden van uw bedrijf
 3. betaling vooraf, 50% direct, alles direct bij levering
 4. factuur zenden
 5. bij niet betaling volgens afspraak WIK brief sturen
 6. bij niet betaling, aan Juristu geven
 7. binnen 10 dagen betalen
 8. bij niet betaling, dagvaarden
 9. Deurwaarder betekent dagvaarding
 10. vonnis/beschikking bij niet betaling beslagen leggen op bank, loon of on/roerende goederen

Strak beleid

Indien u een strak beleid gebruikt en dit ook aan uw medewerkers mee deelt, dat u zo werkt, anders niet. Dan zult u zien dat dit ook direct resultaat op brengt. Wat heeft u aan niet betalende klanten? Niets, dit zijn zorgen kindjes en kosten alleen maar geld.

Juristu incasso juristen

Wij zijn een juristen incasso bureau en weten precies hoe een wanbetaler denkt en doet. Meestal gebruiken ze u als bankje. U bent namelijk niet de enige waar geld openstaat, degene die op zijn strepen gaat staan, krijgt het geld. De andere mogen dan weer wachten. Daarom adviseren wij onze klanten altijd niet te lang te wachten met het inschakelen van een incassobureau. Juristu is een zeer ervaren incassobureau met ervaren incasso specialisten die weten hoe een vordering succesvol minnelijk en gerechtelijk te incasseren is.

Vordering nu indienen voor een financieel gezond 2017

Dien uw openstaande vordering dan ook nu in, voordat het te laat is! De vordering kunt u hier indienen:

Oude vorderingen, ook goed te incasseren!

Veelal denken mensen alvorens ze een incassobureau inschakelen dat een vordering misschien wel is verjaard. Niets is minder waar. Essentieel zijn de afspraken die gemaakt zijn tussen schuldeiser en schuldenaar. Wat is er afgesproken? Dit kan mondeling of schriftelijk zijn. Juristu is een creatief incassobureau met doorgewinterde juristen, die allerlei soorten incasso zaken hebben gehad.  Wij incasseren vele soorten vorderingen:

 1. facturen
 2. leningen
 3. loon
 4. huur
 5. alimentatie
 6. arbeid
 7. claims

Wij starten met elke incasso minnelijk. De debiteur krijgt van ons een aanmaning en de debiteur dient de incasso kosten te betalen. Tevens gaan we bellen en proberen wij op een vriendelijke, juridische manier de gelden te incasseren. Mocht de debiteur hier niet op in gaan, dan is dagvaarden de tweede stap. Dan vragen wij de opdrachtgever om een voorschot op de kosten. Deze gaan we zien te verhalen op de debiteur.

Na de zitting volgt er een vonnis, met dit vonnis, oftewel ontvangen wij een beschikking uit voerbaar bij voorraad, hiermie kunnen wij de deurwaarder op pad sturen om deze beschikking te betekenen bij de debiteur. Indien de debiteur dan nog niet betaald, dan kunnen wij beslag leggen op loon, uitkering en of roerende zaken als auto’s en of roerende zaken bij grotere bedragen.

Indien er weinig of geen verhaalbaarheid is, geen zorgen, een beschikking is twintig jaar geldig. De debiteur moet dan ook in de komende twintig jaar geen inkomen genieten en of maar iets op naam te krijgen. Want de deurwaarder kan dan beslag leggen om uiteindelijk de debiteur tot betalen te dwingen.

In 95% van de incasso zaken loont het altijd de moeite om verder te gaan als alleen minnelijke incasso. Omdat er in 20 jaar altijd verhaalbaarheid zal zijn.

Heeft u op dit moment een openstaande factuur, een achterstallige lening, achterstallige huur en de huurders zijn zonder nieuw adres vertrokken?, wij weten er als incasso juristen wel raad mee en gaan over tot incasso. Waar u van denkt dat een vordering kansloos is, zien wij van Juristu juist kansen.

Heeft u een oude vordering en de moed reeds op gegeven? mail ons de stukken en wij starten in eerste instantie een no cure no pay incasso traject.

Vul nu dit formulier in: https://www.juristu.nl/nu-incasseren/

 

 

Betalen of leeghalen is niet de weg voor incassobureau Juristu

politie

Op tv ziet u deurwaarders huizen leeghalen, oude spullen verkopen en oude auto’s afvoeren. Dit kost allemaal geld, veelal moet de opdrachtgever dit voorschieten, want de debiteur betaald niet. De kosten proberen deurwaarders dan wel te verhalen op de debiteur, maar de vraag is dan altijd is er nog verhaalbaarheid?

Incassobureau Juristu bekijkt de mogelijkheden met u

Voordat we gaan dagvaarden, oftewel de gerechtelijke incasso gaan starten, hebben we het minnelijke incasso traject al gehad. Wij van incassobureau Juristu starten altijd eerst het minnelijke traject. De debiteur beaamt de vordering en het incassobureau treft een regeling. De incasso regeling moet strikt na gekomen worden zo niet, dan vervalt de regeling en is het bedrag direct opeisbaar. Tevens dient de debiteur direct een bedrag te betalen indien de debiteur de incasso procedure in een regeling wenst om te zetten.

Verhaalbaarheid bij gerechtelijke incasso

De verhaalbaarheid is essentieel alvorens een gerechtelijke incasso gaat starten. Ook de hoogte van de vordering is belangrijk. Want u moet bijvoorbeeld griffierecht aan de rechtbank voorschieten. Dat begint al bij 224 euro. Alle kosten gaan we op de debiteur verhalen. Alleen is dat moeilijk indien de debiteur bijvoorbeeld in het beslagregister van de deurwaarders staat en geen inkomen heeft. Indien de debiteur vermogensbestanddelen heeft dan kunnen we beslag leggen op inkomen of uitkering, mits diegene niet onder de beslagvrije voet valt.

Betalen of leeghalen kost veel en heeft niet altijd zin

U huurt een incassobureau in om uw geld te innen, niet om kosten te maken. Indien de debiteur in ene toestand verkeerd dat er geen verhaalbaarheid is, is het ten alle tijde aan te raden, om dat eerst te onderzoeken. In het tv programma betalen of leeghalen ziet u vaak deurwaarders auto’s weg slepen en zelfs tankers verkopen. Een tanker verkopen voor 2000 euro is niet zo handig, indien de vordering 60.000 euro is. De debiteur komt dan alleen maar dieper in het moeras. Beter is om dan een regeling te treffen, het gaat tenslotte om het geld te incasseren.

Schakel een incassobureau in om geld te innen

U dient goed na te denken alvorens u een incassobureau gaat inschakelen. Wat kan een incassobureau als Juristu voor u betekenen: De volgende punten is incassobureau Juristu erg sterk in:

 1. minnelijke incasso
 2. juridische aanpak
 3. praktisch
 4. binnen 10 dagen incasso aanpak
 5. druk in 10 dagen opvoeren
 6. dreigen met dagvaarden
 7. daadwerkelijk gaan dagvaarden, bij geen betaling
 8. debiteur wijzen op hoge kosten van incassoprocedure
 9. schikken van vorderingen in overleg met klant
 10. hoge succesrate van 85% bij 10 dagen incasso aanpak

Schakel nu incassobureau Juristu in voor uw openstaande facturen, lening, vordering en andere overeenkomsten. Juristu weet van aanpakken, zowel minnelijke incasso als gerechtelijke incasso. Vul nu het formulier op de homepage in en binnen 1 uur is de eerst aanmaning de deur uit!

Een incassobureau kan voor u snel incasseren en werk voor u uit handen nemen, terug naar uw core business!

Voor u snel incasseren

Voor u snel incasseren

U bent druk, u heeft veel klanten en een groeiende zaak. Essentieel is om een positieve kasstroom te houden, krediet is uw kasstroom. U heeft geen tijd om achter openstaande facturen aan te gaan. Een incassobureau kan voor u snel incasseren Incasso is ook het werk voor een professioneel incassobureau.

Incassobureau Juristu kan de openstaande facturen voor u incasseren.

Wij pakken de incasso opdracht direct op, zodra wij van u de opdracht van u krijgen. Wij doen dit als volgt:

 1. wij versturen een incasso sms
 2. wij versturen een aanmaning betreffende de incasso naar de debiteur
 3. wij sturen een aanmaning inzake de incasso via de post
 4. wij bellen als incassobureau diverse keren naar de debiteur
 5. de debiteur krijgt in de 10 dagen de kans om de incasso aan incassobureau Juristu te betalen
 6. incasseren van openstaande incasso opdrachten is het werk van een incassobureau
 7. andere ogen, de ogen van het incassobureau die dwingen de betaling af.
 8. incasso is werken, dagelijks het werk van een incassobureau
 9. ook gerechtelijke incasso verzorgt incassobureau Juristu
 10. wij stoppen pas met incasseren totdat de incasso geslaagd is
 11. na een incasso procedure komt een vonnis
 12. met dat vonnis, oftewel beschikking kunnen wij beslagen leggen
 13. beslag op loon, uitkering, bank, derdenbeslag kan geregeld worden door incassobureau Juristu in samenwerking met de deurwaarder
 14. indien u zelf druk bent met uw bedrijf, weet u inmiddels dat incasso werkzaamheden veel werk is, dit neemt incassobureau Juristu voor u uit handen
 15. incassobureau Juristu werkt op no cure no pay incasso
 16. de incasso kosten leggen wij als incassobureau Juristu door bij de debiteur
 17. alle kosten betreffende de incasso gaan wij zien te verhalen bij de debiteur
 18. essentieel is de debieteur van te voren de wettelijke incasso brief te verzenden
 19. De wet schrijft immers de wettelijke incasso kosten voor, voor zo wel de deurwaarder en incasso bureaus
 20. incassobureau Juristu is ene landelijk incassobureau die zich bezighoudt met minnelijke en gerechtelijke incasso

 

Leest u HIER meer verhalen

Nu uw openstaande facturen innen?

Als u uw openstaande facturen wilt innen dan kunt u vandaag de incassoprocedure nog van start laten gaan. Door middel van ons nu incasseren formulier. Klikt u dan op DEZE link.
De eerste aanmaning wordt verzonden binnen het uur dat wij uw incassoverzoek binnen hebben.
Als wij de aanvraag binnen hebben maken wij een dossier van uw verhaal. En verzenden wij de eerste aanmaning met het eerste telefoontje.

Bevestiging

Ook krijgt u een bevestiging voor uw incasso opdracht in de mail. Zodat u weet wanneer de incassoprocedure aan de gang is.

Unaniemscheiden

Ook voor scheidingen kunt u bij ons terecht op de nieuwe site www.unaniemscheiden.nl . Hier kunt u terecht voor een snelle en soepele scheiding. Alles wordt van A tot Z geregeld. Ook is unaniemscheiden.nl erg goedkoop

Verhalen uit de incasso praktijk, deel 1, de lening

Regelmatig krijgen wij als incassobureau vorderingen aangeboden waar we dan ook even van achter de oren moeten krabben. Een lening van schoonmoeder aan de ex schoonzoon.

Hoe is het zo ver gekomen?

Tijdens een huwelijk worden er allerlei leuke plannen bedacht en werkt familie daar regelmatig aan mee. In dit geval, ging de schoonzoon een eigen taxibedrijf starten. Hiervoor had hij 75000 euro nodig. De schoonzoon kreeg na een leuk gesprek de 75000 euro op zijn rekening gestort.

Incasso praktijk

Incasso praktijk

Het taxibedrijf in de kvk

De schoonzoon start met het taxibedrijf en gaat voortvarend aan de slag. Hij koopt een Mercedes van 60.000 euro en wacht op zijn eerste rit. De eerste rit is nog zo eenvoudig niet, want na 3 maanden is de omzet 1500 euro en de kosten zijn inmiddels opgelopen tot 10.000 euro.

Het geld van schoonmoeder is op

Het geld van schoonmoeder is op en er zijn geen inkomsten, laat staan dat de lening is terug betaald. Dat lukt geheel niet. De spanning tussen de echtelieden loopt op en de financiële problemen zijn niet te overzien.

Het taxibedrijf stopt na de 4e maand

Het bedrijf is geheel mislukt en er zijn niet alleen schulden bij de schoonmoeder, maar ook bij leveranciers. De leveranciers worden betaald via een lening van een goede kennis, zodat de schulden nog meer oplopen.

Door de spanningen volgt er een scheiding

De schoonzoon en dochter gaan scheiden, ze zijn in gemeenschap van goederen getrouwd. 50% van de schulden zijn ook voor haar rekening. Een groot probleem nu ook nog eens blijkt dat de schoonzoon de Mercedes verkoopt voor 30.000 en er met het geld vandoor gaat.

De vordering ter incasso komt binnen bij incassobureau Juristu

De lening tussen schoonmoeder en schoonzoon is één a4tje. Er staat niet op hoe er terug betaald moet worden, wanneer en er is geen rekening gehouden met het huwelijk in gemeenschap van goederen. Kortom 50% van de lening is in principe ook voor de dochter.

Als Incassobureau starten wij het minnelijke traject

hierdoor komen wij er ook achter, hoe de hazen lopen. Is er te praten met de schoonzoon? Is hij voor rede vatbaar, of houdt hij zich schuil? Hier komen we achter nadat wij hem de vordering hebben gemaild en hem aan de telefoon hebben gehad.

De schoonzoon zegt niets meer te hebben

“van een kale kip valt er weinig te incasseren”zegt de schoonzoon. “voor de andere 50% moet je bij mijn ex zijn ” . Het incassodossier ligt nu bij het incassobureau. Na overleg met de schoonmoeder gaan we over tot dagvaarden.

De incasso dagvaarding wordt betekend door de deurwaarder

De schoonzoon denkt niet te komen bij de incasso zitting en hij wordt bij verstek veroordeeld. Niet komen naar een zitting zodra u gedagvaard bent is nooit verstandig. Dit heet de kop in het zand steken, oftewel struisvogel politiek!. Nu is er een verstekveroordeling en is de schoonzoon veroordeeld in alles wat wij geëist hebben namens de schoonmoeder.

De kale kip toch nog geplukt in de incasso praktijk

Het vonnis is 20 jaar geldig en kan dus in die 20 jaar ter incasso worden gegeven. De deurwaarder heeft uiteindelijk loonbeslag gelegd , want de schoonzoon had een baan. De vordering is hierdoor binnen 12 maanden geheel betaald.

Dit incasso praktijk verhaal is op waarheid gebaseerd, situatie en omstandigheden zijn uit privacyredenen gefingeerd.

 

Leest u HIER meer verhalen

Nu uw openstaande facturen innen?

Als u uw openstaande facturen wilt innen dan kunt u vandaag de incassoprocedure nog van start laten gaan. Door middel van ons nu incasseren formulier. Klikt u dan op DEZE link.
De eerste aanmaning wordt verzonden binnen het uur dat wij uw incassoverzoek binnen hebben.
Als wij de aanvraag binnen hebben maken wij een dossier van uw verhaal. En verzenden wij de eerste aanmaning met het eerste telefoontje.

Bevestiging

Ook krijgt u een bevestiging voor uw incasso opdracht in de mail. Zodat u weet wanneer de incassoprocedure aan de gang is.

Unaniemscheiden

Ook voor scheidingen kunt u bij ons terecht op de nieuwe site www.unaniemscheiden.nl . Hier kunt u terecht voor een snelle en soepele scheiding. Alles wordt van A tot Z geregeld. Ook is unaniemscheiden.nl erg goedkoop

Een incassobureau inschakelen is eenvoudig, kies voor een no cure no pay incassobureau

Nu incasseren? Klik HIER

Incassobureau inschakelen

Een incassobureau inschakelen

Juristu incassobureau is een juristenkantoor, wij weten de incasso procedure precies uit te stippelen. Zodra u de incasso aan ons incassobureau uit handen geeft, beginnen wij direct met de minnelijke incassoprocedure. Dit betekent zodra u de incasso ingediend heeft, wij starten met de minnelijke incassoprocedure. Een minnelijke incassoprocedure duurt bij Juristu incassobureau maximaal 10 dagen. In 10 dagen gaan wij de debiteur aanmanen, dit doen we door middel van e-mail, sms, post en telefoon. Wij gaan in gesprek met de debiteur en vragen waarom diegene de openstaande vordering niet betaald. Er is een reden voor, of is er gewoon geen geld. Het laatste is meestal het geval. Wat wij doen als incassobureau is toch een betaling zien los te krijgen. Indien wij een betaling hebben ontvangen, dan lukt de 10 dagen incasso meestal wel. Vaak is het schaamte dat mensen niet durven te zeggen dat ze eigenlijke geen geld hebben. Ze durven ook geen betalingsregeling voor te stellen, want ze denken dat ze nul op rekest krijgen.

In 85% van de gevallen krijgen wij de incasso binnen 10 dagen betaald of in ieder geval een betalingsregeling. 85% incasseren door middel van minnelijke incasso is echt een groot incasso succes te noemen.

Minnelijke incasso

Minnelijke incasso lukt niet, dan gaan wij als incassobureau Juristu over tot gerechtelijke incasso. De debiteur ontvangt dan een brief waarin wij als incassobureau de dagvaarding aankondigen, deze wordt nu door gezet, er is geen weg meer terug, alleen indien ze alles betalen. zodra alles betaald is aan het incassobureau of de klant, dan stoppen we pas de incassoprocedure. Er zijn immers al incasso procedure kosten gemaakt, deze dient de debiteur te betalen. Indien de debiteur niet betaald, dan is het over. De rechtszitting komt er gewoon, de debiteur kan zich dan verdedigen, maar komen in 85% van de incasso zaken niet opdagen. Dat betekend dan een verstekvonnis. dit is als incassobureau wel fijn, want dan wordt de debiteur gewoon veroordeeld in alle incasso kosten en procedure kosten. Zodra het vonnis er is, sturen wij de deurwaarder weer op pad en dient er binnen 2 dagen betaald te worden, zo niet dan leggen wij allerlei soorten beslagen.

Dien nu uw incasso no cure no pay direct in via incassobureau Juristu:
https://www.juristu.nl/nu-incasseren/

Brexit en uw openstaande facturen, hoogste tijd om een incassobureau in te schakelen!

brexit

Engeland uit de Europese Unie, moet u zich zorgen gaan maken over uw openstaande facturen? Wij denken van wel. Op dit moment storten de koersen van de beurs in. Vooral van de banken en financiële instellingen. Dit heeft gevolgen voor uw openstaande facturen. De banken zullen nog slechter kredieten en leningen gaan uitgeven. Wat weer tot gevolg heeft dat uw openstaande facturen nog langer open zullen staan. Uw klanten gebruiken u al als bank. Veel bedrijven hebben een beleid om leveranciers als kredietgever te gebruiken. dit gaat steeds meer uit de hand lopen. U mag en kan dit laten gebeuren.

Geef uw openstaande facturen sneller aan het incassobureau

Waarom? omdat er sneller en meer bedrijven failliet gaan door deze Brexit http://www.nu.nl/brexit/4266680/aantal-faillissementen-stijgt-bij-brexit.html

Waarom zou u zich hierin laten mee slepen? Dit is het moment om waakzaam te zijn en boven op uw openstaande facturen te zitten. Wij van Juristu incassobureau kunnen u hier in bijstaan, wij zijn immers als incassobureau gespecialiseerd in juridische incassodiensten. Stel uw heeft op dit moment een factuur die al langer openstaat dan 60 dagen. Veelal is de debiteur hier aan gewend. Hij gebruikt deze tijd om zijn andere rekeningen te betalen.

Failliet door Brexit

Door de Brexit zijn er bedrijven die hun inkopen in Engeland doen of leveren aan engeland. Dit krijgt gevolgen, zorg voor een strak incassobeleid en geef uw openstaande facturen op tijd uit handen van een incassobureau als Juristu. Indien uw debiteur failliet gaat, dan vist u achter het net. De curator zal uw vordering aannemen, maar in 99% van de faillissementen is er niets meer te vorderen.

Incassobureau na 30 dagen

Veelal zijn mensen en bedrijven te goed van vertrouwen, in deze tijd is dit geen goede zaak. De Britten gaan niet voor niets uit de EU, omdat ze geen vertrouwen hebben in de EU. Ook uw als leverancier komt van de koude kermis thuis indien u niet op tijd over gaat tot incasseren. Incassobureau Juristu is de snelste incasso partner die u kunt hebben in deze barre tijden. Juristu incassoburea weet duidelijk waar we over praten. Dat is snel incasseren en er boven op zitten, geen half bakken praatjes maar over gaan tot directe incasso.

Heeft u ene openstaande vordering?

geef deze nu direct uit handen aan incassobureau Juristu!
https://www.juristu.nl/nu-incasseren/

 

Gedane incasso zaken nemen geen keer, zorg voor een goed incasso dossier!

administratie_69_0

Wat ons regelmatig opvalt is de enorme chaos die sommige cliënten van Juristu incasso van hun incasso dossier maken. Belangrijk is de juiste opbouw van een incassodossier. Het begint bij de opdracht c.q. bestelling die u binnen krijgt bij uw bedrijf. Wat zijn de afspraken? Wat zijn de condities van levering en betalingen? Wat zijn uw algemene voorwaarden? Dat zijn feiten die ene duidelijk rol spelen indien de klant niet betaald. zijn er geen duidelijke afspraken over levering en betaling, dan zijn de verwijten niet te overzien. Uw klant kan dan zeggen dat u niet op tijd geleverd heeft, u heeft de producten of diensten niet juist geleverd. Kortom ellende alom. Daarom begin uw nieuwe opdracht/levering op de juiste manier. Zorg voor een juiste volgorde van bestelling tot levering en facturering.

Het juiste incasso dossier ziet er als volgt uit:

 1. opdracht/bestelling
 2. voorwaarden/condities
 3. betaal afspraken
 4. factuur
 5. aanmaning
 6. Wettelijke incasso brief
 7. in gebreke stelling brief
 8. minnelijke incasso via Juristu
 9. 10 dagen termijn
 10. gerechtelijk incasso door Juristu

Bij een compleet dossier ziet de rechter ook dat u zich aan uw afspraken heeft gehouden. Indien u in het incasso dossier geen juiste volgorde heeft gehouden, kan er zo maar naar de wanbetaler geluisterd worden en er een tegenspraak komt. Dit terwijl u goederen en of diensten geleverd heeft in goed vertrouwen.

Vertrouwen is alles, maar zet het op schrift

u bent goed van vertrouwen, prima, maar kom duidelijk de afspraken over een. Dit voorkomt lange incasso trajecten met over en weer concluises van antwoorden en replieken tot en met comparities van partijen. Heeft u uw incasso dossier op orde dan hebben we ook met een gerechtelijke procedure sneller een positieve uitspraak.

Zodra er dan een vonnis is kunnen wij de deurwaarder op pad sturen en overgaan tot het leggen van beslagen op loon/uitkering/bank/on/roerende goederen en uw had verdiende geld terug halen. Kortom ene goed incasso dossier bespaard u tijd, geld en negatieve energie.

Heeft u momenteel zo’n moeilijke incasso? Schroom niet om deze incasso aan Juristu incassobureau uit handen te geven, want wij maken van een rommelig dossier en goed dossier. Juristu incassodiensten, incassobureau is zeer succesvol in het incasseren van openstaande vorderingen en facturen.

Incasseer nu via incassobureau Juristu, binnen 1 uur eerste aanmaning bij de debiteur:
https://www.juristu.nl/nu-incasseren/
 

 

 

Laat uw openstaande vordering incasseren door een incassobureau met juristen

No cure no pay

Een incassobureau beschikt niet altijd over de juiste specialisten. Een goed incassobureau heeft juridische kennis nodig. Dossierkennis is essentieel. Wat is de juiste aanpak om uw vordering te incasseren, de juridische aanpak is de juiste aanpak. Indien een vordering niet minnelijk te incasseren is door een incassobureau dan maakt u bij een gerechtelijke incasso geen schijn van kans en zult u niet uw geld ontvangen.

Keurmerk van een incassobureau

Het beste keurmerk van een incassobureau zijn de juridische medewerkers, de juristen die kennis van zaken hebben. Het incassobureau met incasso juristen weten exact waar ze over praten. Het keurmerk is de ervaring, de kennis en de juridische aanpak van het incasseren.

Onderzoek incassobureau keurmerk

De Volkskrant heeft een onderzoek gedaan naar keurmerk van incassobureaus en daar blijkt uit dat juist de zogenaamde keurmerk incassobureaus de regels overtreden en zich niet aan de wettelijke incassoregels voor incassobureaus houden. http://www.volkskrant.nl/economie/-incasso-cowboys-dreigen-en-bedriegen~a4178502/ Hierin blijkt duidelijk dat juist de incassobureaus met keurmerk de regels aan hun laars lappen.

“Opvallend is dat de problemen zich volgens ACM ook geregeld voordoen bij leden van de branchevereniging voor incassobureaus, de NVI. Die was juist opgericht om zich te onderscheiden van de cowboys in de markt. De 28 leden van de NVI vorderen ongeveer zeven miljard euro per jaar, naar schatting tweederde van het totaal. De NVI heeft een onafhankelijk klachtenloket en de leden worden om het jaar gecontroleerd op naleving van de gedragscode.

Een incassobureau kan minnelijk incasseren, dit is het aanmanen van de debiteur en bellen naar de debiteur. Hierbij komt het er op neer dat een incassobureau zich professioneel dient op te stellen. Daarom is het belangrijk om uw vorderingen aan een juristen incassobureau te geven. Hierdoor is uw incasso dossier ook beter voorbereid op gerechtelijke incasso procedure. Zodat u uiteindelijk uw geld in ontvangst kunt nemen.

Bedrijven kunnen het zwaar te verduren krijgen als ze er niet in slagen tijdig de oopenstaande facturen te incasseren. Een maand later uw geld ontvangen betekent heel simpel dat de cashflow een bedrag gelijk aan de omzet van een maand minder heeft. En dat moet u met de reserves van uw bedrijf opvangen. Zo snel mogelijk geld in ontvangst nemen zorgt er voor dat u meer reserves heeft en klappen tijdens een recessie makkelijker kunt incasseren.

Incassobureau Juristu is een incassobureau met zeer ervaren juristen, door hun juridische achtergrond zorgen zij voor een incasso keurmerk, zodat zij uw incasso zaken als beste incassobureau kunnen afhandelen. Juristu incassobureau is het beste wat u kan overkomen als u moet laten incasseren. Wilt u nu uw incassobureau inhuren. Geef dan nu uw vordering uit handen aan incassobureau Juristu. Binnen 1 uur is de eerst aanmaning er uit en hebben wij de debiteur aan de telefoon.

Stuur uw vordering nu in:
https://www.juristu.nl/nu-incasseren/