Berichten

Incassobureau

Tips om het inschakelen van een incassobureau te voorkomen

De basis om betalingsachterstanden te voorkomen is goede afspraken maken met uw klanten. Dit dient u dan duidelijk te communiceren, zowel op schrift en in woord. Des te beter u dit communiceert des te duidelijker dit ook is voor uw klant. Zo weet u ook, dat bij vele bedrijven er grote gevolgen zijn, indien u  niet op tijd betaald. Zorg er dan ook voor dat u ook een strak beleid heeft naar uw klanten. Hieronder een aantal voorbeelden van bedrijven, die gevolgen koppelen en niet op tijd betalen. Deze bedrijven zijn onder andere:

 1. hypotheekachterstand > bkr notering>veiling > ontruiming> faillissement;
 2. leningachterstand> bkr notering> deurwaarder> beslagen;
 3. gasbedrijf> afsnijden leveranties> deurwaarder> geen nieuwe leverancier;
 4. garagebedrijf>beroept zich op retentierecht> auto pas terug bij betaling rekening;
 5. telefoonbedrijf> afsnijden> hoge kosten voor aansluiten> opzegging relatie> bkr notering;
 6. cjib> bekeuring> telkens verdubbeling boete> bij niet betalen uiteindelijk gijzeling;
 7. belastingdienst> boetes tot 100%> beslagen;

Communiceer uw betalingsvoorwaarden duidelijk

Een klant van ons, een garagebedrijf, heeft op ons advies op de balie staan, reparaties pinnen of contant. De baliemedewerker print de werkbon uit en daar staat dan onder de bon, betaling binnen 14 dagen. De communicatie is dus niet duidelijk genoeg. De klant kan op dat moment zeggen: “ok, ik zal het overmaken!”Het bord pinnen of contant verliest direct zijn waarde op dat moment. Indien u uw betalingsvoorwaarden wil communiceren dan moet u dat dus duidelijk op alle afdelingen, bij ieder personeelslid duidelijk communiceren in woord en geschrift. Dan bent u duidelijk aan het communiceren naar uw klanten. Tips communicatie betalingsvoorwaarden:

 1. algemene voorwaarden;
 2. bestelformulieren;
 3. personeel informeren;
 4. bij bestelling nogmaals op betalingsvoorwaarden wijzen, tevens de algemene voorwaarden aanreiken;
 5. bij balies communiceren in woord en geschrift;
 6. eventueel extra betalingskorting bij contant;
 7. nieuwe klant betaling voor levering

Hoe om te gaan met nieuwe klanten?

Een nieuwe klant is altijd welkom, maar niet tegen elke prijs. Een klant die niet betaald, kost u vijf keer zo veel tijd en geld, dan een klant die wel betaald. Dus duidelijke betalingsafspraken is essentieel voor een nieuwe klant. De nieuwe klant weet dan ook direct waar ze aan toe zijn. U bent leverancier van een goed product en bij behorende service, maar met dien verstande, er moet betaald worden volgens de afspraken die u bepaald. Stel u heeft een betalingstermijn van 30 dagen en de nieuwe klant doet direct een bestelling van € 30.000,- . Check de nieuwe klant op de volgende zaken:

 1. kvk, met wie gaat u zaken doen?;
 2. kvk cijfers?;
 3. kijk naar eigen vermogen;
 4. kijk naar ouderdom bedrijf
 5. bij slechte of geen kvk cijfers de nieuwe klant voor uit laten betalen;

Alles er aan gedaan om betalingsachterstanden te voorkomen?

En alsnog openstaande facturen? Dan kunt u bij bedrijven onderling al op de 31e dag incassokosten verhalen op de debiteur. U hoeft zelfs geen aanmaning te verzenden aan het bedrijf. Ze wisten immers wat de afspraken waren en ze houden zich daar niet aan. De incasso procedure kunt u al hier starten:

Incassobureau inschakelen

 

Incassobureau

Incasso zaken dienen snel te worden afgehandeld

Zodra u openstaande facturen heeft is het essentieel om snel te handelen. Wachten maakt uw dossier niet sterker. Juristu is een autoriteit in incasseren van openstaande facturen. De incassoprocedure begint zodra u ons de opdracht heeft gegeven via Nu-Incasseren . Deze incasso-opdracht komt dan automatisch bij ons binnen. De incasso gaat dan direct van start. Wij starten elke incasso altijd eerst minnelijk. Bij minnelijke incasso geeft u de debiteur nog de kans om te betalen met slechts de incassokosten.

In 10 dagen worden de volgende stappen genomen, zodra wij starten met de minnelijke incasso:

 1. In gebreke stelling;
 2. aanmaning;
 3. een sms naar de debiteur, wij hebben een vordering op u;
 4. callcenter;
 5. laatste aanmaning;
 6. nog 48 uur de tijd aanmaning alvorens gerechtelijke incassoprocedure van start gaat;
 7. bij geen betaling overleg opdrachtgever;
 8. dagvaarden;
 9. rechter veroordeelt de gedaagde bij ene sluitend dossier;
 10. Vonnis, de deurwaarder kan beslagen leggen op bezittingen en inkomsten van de veroordeelde.

Schakel Juristu in als incassobureau

“Juristu gaat professioneel te werk en zijn echte experts in incasso”

Waarom moet een incassoprocedure snel verlopen?

Veelal is er een gegronde reden dat een debiteur niet betaald, er is geen geld of er is te kort geld. Er kan ook een faillissement voor de deur staan. Dit moet u ten alle tijde voor zijn. Niet dat u een faillissement van een debiteur kunt tegenhouden, maar indien een incassoprocedure snel verloopt staat u voor aan in de rij. Een incasso jurist van Juristu weet precies hoe een debiteur aangepakt moet worden. In 99% van de incasso zaken is dat druk opvoeren. De druk voeren we op, door ons aan de exacte tijdschema’s te houden. Essentieel is het ook dat u als debiteur zich niet meer bemoeit met de debiteur. Dat is immers een zwakte bod. De debiteur wil maar één ding en dat is zo veel mogelijk tijd rekken of zelfs helemaal niet betalen.

 

Incassobureau

Dreiging juridische maatregelen

Een dreiging van juridische stappen is vaak nog erger dan de zaak zelf. Een debiteur die niet betaald heeft veelal meerdere openstaande vorderingen, dus meerdere schuldeisers die de druk opvoeren om betaald te krijgen. Men wil dan rust, degene die het beste incasso dossier heeft en die ook recht van spreke heeft kan dan de zaak ook vrij eenvoudige via een gerechtelijke procedure winnen. De rechter zal dan een vonnis uitvoerbaar bij voorraad uitspreken. De deurwaarder kan dat met het vonnis direct beslagen leggen en de ondernemer hierdoor lam leggen.

Minnelijke incasso is een vak apart

Bij minnelijke incasso regelen de juristen van Juristu de zaak in der minne. Juristu kan een regeling treffen of direct eisen dat alles in één keer betaald wordt. Een grotere vordering die de debiteur niet in één keer kan betalen, daar kunnen we een regeling over afspreken. Een regeling spreken juristen van Juristu pas af, indien er gelijk een groot bedrag direct zal worden betaald. Dan bevestigen wij pas de regeling. Veelal zijn opdrachtgevers dan ook verbaasd, zodra wij al gelden hebben ontvangen van debiteuren en weten dan ook dat de juristen van Juristu van aanpakken weten.

10 dagen aanpak incasso

Incasseren is samenwerken

Een goede incasso is ook duidelijkheid, zodra de debiteur weet dat Juristu de incasso in handen heeft, is het essentieel dat onze opdrachtgever dan ook geen contact meer heeft met de debiteur. De debiteur moet de druk van betalen voelen. U als opdrachtgever kan dan per ongeluk nog enige coulance geven, waardoor de incassozaak direct zwakker wordt. Het enige wat u tegen de debiteur zegt of ter kennisname heeft gegeven door middel van een WIK brief is dat de zaak uit handen is gegeven en dat de debiteur het met Juristu moet afhandelen.

 

WIK brief sturen bij particulieren

De WIK brief is ook een goed pressiemiddel. Zodra u gaat dagvaarden is een WIK brief bij particulieren zelfs verplicht. Stuur de WIK brief standaard naar alle debiteuren die achter zijn met betalen. Dan weet de debiteur ook direct wat er gaat gebeuren indien ze niet betalen. De incassokosten komen boven op de vordering en Juristu neemt de zaak over ter incasso. Mochten debiteuren binnen de 14 dagen betalen dan besparen ze incassokosten en kost het u ook niets. De  GRATIS WIKBRIEF kunt u hier downloaden.