Berichten

Wetswijzigingen huurrecht per 1 juli 2016

Op 9 februari 2016 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel doorstroming huurmarkt. Als ook de Eerste Kamer instemt, wordt tijdelijke verhuur van kamers (onzelfstandige woonruimte) voor vijf jaar aan jongeren (tussen 18 en 28 jaar) mogelijk en tijdelijke verhuur van zelfstandige woonruimte voor maximaal twee jaar. De minister wil de wet per 1 juli 2016 in werking laten treden. Het voorstel heeft zowel betrekking op de huurprijs van woonruimte als op tijdelijke verhuur van woonruimte.

Indien ook de Eerste Kamer akkoord gaat met het wetsvoorstel bestaan per 1 juli 2016 nog meer mogelijkheden voor tijdelijke verhuur van woonruimte. Iedere zelfstandige woonruimte van een particuliere verhuurder kan dan voor maximaal twee jaar tijdelijk verhuurd worden. Kamers en andere onzelfstandige woonruimten kunnen aan jongeren tijdelijk voor vijf jaar worden verhuurd.

In het wetsvoorstel is het alleen nog mogelijk de huurprijs te indexeren met de inflatie, en geen nieuwe huurprijs aan te bieden. Daarnaast maakt heeft het voorstel betrekking op de inkomensafhankelijke huurverhoging. De regeling maakte het mogelijk om de huurprijs extra te indexeren, met maximaal vier procentpunt bovenop de inflatie. Deze inkomensafhankelijke huurverhogingen gelden niet voor pensioengerechtigden en meerpersoons huishoudens (groter of gelijk aan vier personen).

Daarnaast breidt het wetsvoorstel de mogelijkheden voor tijdelijke huurcontracten uit. Zo is de duur van de tijdelijke huurovereenkomst van woonruimte verlengd van één naar twee jaar, om meer in te spelen “op de verschillende behoeftes in de samenleving.”

Verder wordt de mogelijkheid van tussentijdse opzegging door een huurder van de huur van tijdelijke woonruimte mogelijk gemaakt.

Om duidelijkheid te creëren voor de huurder of de huurovereenkomst wordt voortgezet, is tevens bepaald dat de verhuurder maximaal drie en minimaal één maand van te voren moet aangeven of de tijdelijke huurovereenkomst wordt omgezet in een reguliere huurovereenkomst voor onbepaalde tijd. Indien de verhuurder deze mededeling nalaat, wordt de overeenkomst automatisch omgezet in een reguliere huurovereenkomst.

Als laatste werd geregeld dat indien de verhuurder de huur van woonruimte bestemd voor grote gezinnen wenst op te zeggen, de verhuurder aannemelijk moet maken dat passende woonruimte beschikbaar is.

Conclusie
Als ook de Eerste Kamer instemt met het wetsvoorstel, is per 1 juli 2016 verhuur op tijdelijke basis veel eenvoudiger. Dan verandert de positie van huurders en verhuurders van woonruimte aanzienlijk. Het uitgangspunt dat een overeenkomst van verhuur van woonruimte voor onbepaalde tijd geldt, wordt dan verlaten. De verwachting is dat veel verhuurders de wettelijke mogelijkheid zullen benutten als proefperiode voor de huurder.

Verhuurders die de nieuwe mogelijkheden per 1 juli 2016 benutten moeten goed agenderen wanneer de tijdelijke huurovereenkomst eindigt en tijdig beslissen of de huurovereenkomst verlengd wordt. Die aanzegging moet schriftelijk gebeuren. Gebeurt dat niet dan is alsnog sprake van een reguliere huurovereenkomst.

Debiteuren incasso via een incassobureau zorgt voor meer liquiditeit.

Debiteuren incasso

Debiteuren incasso

Indien u veel debiteuren heeft, dan is het belangrijk om uw debiteurenbeheer goed voor elkaar te hebben. Maar al te vaak krijgen we de zogenaamde kansloze incasso’s, waarbij het gehele incasso traject slecht uitvoerbaar is. Dat betekend dat de debiteur, slechte facturen heeft gehad, geen opdracht gegeven, foute adressen, verkeerde berekening, geen btw, kladjes, alleen mailtje, geen kvk gegevens etcetc.

Wij adviseren ook de klanten die ons kansloze incasso’s aanreiken. Dit wil nog niet zeggen dat we die niet kunnen incasseren. Wij gaan het dossier eerst compleet maken of repareren, wij gaan zorgen voor een goede factuur en juiste aanmaning. Betaald de debiteur dan nog niet dan gaan we hem dagvaarden,

Hoe ziet een goed incasso dossier er uit?

  1. opdracht bevestiging met daar in de afspraken
  2. algemene voorwaarden aanreiken
  3. betalingsafspraak duidelijk afspreken, vraag minimaal uw inkoop voor uit
  4. grote bedragen direct bij levering of voor levering
  5. terugkerende klanten
  6. maan op vaste tijden
  7. bij geen betaling de Wettelijke incasso brief versturen
  8. bij geen betaling uit handen van Juristu incasso
  9. Juristu start met 10 dagen minnelijke incassotraject
  10. Juristu start na 10 dagen met gerechtelijke incassotraject

Zorg dus dat u uw incasso zaken goed op orde heeft. Een goed incasso dossier is het halve werk. zorg ook dat u alle gegevens heeft van de debiteur, Naam, adres, woonplaats, email, 06 nummer, kvk, banknummer is ook handig, voor het geval ze niet betalen kunnen we bij een vonnis de deurwaarder beslag laten leggen.

Volledig uw debiteuren beheer uit handen geven van Juristu incassodiensten. Steeds vaker krijgen wij als Juristu incasso de gehele facturering in handen, Juristu regelt de facturatie, de aanmaningen en zo nodig de incasso procedure. Bij veel bedrijven gaat het betalingsmoraal met 85% omhoog. Een succesvol incasso percentage.

Incasseren is een vak apart, veel mensen denken dat ze het zelf wel even kunnen. Meestal komen die van de koude kermis thuis. Het incasseren van openstaande facturen is focuswerk. Wij incasseren door middel van sms, e-mail, post en telefoon. Vooral het nabellen zorgt voor succesvolle incasso trajecten. Een debiteur wil namelijk niet telefonisch geconfronteerd worden met incasso zaken. Zeker als er gedreigd wordt met incasso dagvaarding.

Stuur nu uw incasso zaak in, binnen 1 uur is de incasso procedure gestart!
Incasso procedure starten

Scheiden? Ga naar https://www.unaniemscheiden.nl

Vastgoedbeheer

Vastgoed incasso

Steeds vaker zijn vastgoedeigenaren genoodzaakt een incassobureau in te schakelen. Vaak te laat. De huurders zijn maanden achter met de huur, laten een rotzooi achter en met de noorderzon vertrokken. De verhuurder kan voor de kosten op draaien, want veelal bieden deze huurders geen verhaal. Daarom is het essentieel er op tijd bij te zijn.

Juristu heeft diverse succesvolle huurincasso juristen

U heeft zelf de controle over uw vastgoed, u heeft contact met de huurders en legt bezoeken af, of er geen vreemde activiteiten zijn in het pand van de verhuurder. Controle geeft duidelijkheid tevens voorkomt dit ook achterstallige huurbetalingen. De samenwerking is simpel, zodra er een achterstand is, komt er een aanmaning van Juristu, betalen binnen 14 dagen, anders incassokosten verschuldigd. Bij niet betalen belt Juristu direct ter incasso geven. Particulieren moet u eerst de WIK brief sturen. Deze kunt u op onze site onder incasso gratis downloaden. Ook dat er na 14 dagen incassokosten verschuldigd zijn. Komt er alsnog geen betaling, dan volgt er een dagvaarding om betaling op te eisen. In 85% van de gevallen betalen huurders voor de dagvaarding, de kosten worden namelijk ook op de huurder verhaald.

Steeds meer maken vastgoed eigenaren gebruik van Juristu huur incasso.

De reden is duidelijk, ontzorgen. Ieder zijn vak, vastgoed verhuren, dag werk, dat geldt ook voor incasso. Het is allemaal een kwestie van een duidelijk gerichte focus op de opdracht. Of dit nu vastgoedbeheer is of incasso, beiden vakken zijn specialisaties. De combi van Juristu met verhuurder geeft u als onze opdrachtgever een enorme voorsprong en vooral op betalende huurders!

Verhuurders taken:

EERSTE AANSPREEKPUNT

HUUROVEREENKOMST

ALGEMENE VOORWAARDEN

BORG AFSPREKEN

SCREENEN VAN DE HUURDER

INTAKE EN EXIT REGELEN

SLEUTELMANAGEMENT

UITBESTEDEN REPARATIES DERDEN

KLACHTEN AFHANDELEN

INHUREN VAN DERDEN

ADMINISTRATIE

RAPPORTAGE

INDEXATIE

MEERDERE KEREN PERSOONLIJK BEZOEK

MAANDELIJKS INFORMATIE PER MAIL

Bezit u vastgoed en wilt u  in samenwerking met Juristu? Wij zijn de juiste partij voor uw vastgoed huur te incasseren. Of u nu één pand heeft of 1000, wij kunnen het aan. Juristu kan voor u de incasso zaken incasseren. Eén ding is zeker, het is te hopen dat u een hobby heeft, want met Juristu als uw dienstverlener krijgt u veel vrije tijd.

incasso:

info@juristu.nl