Bijsluiter incassodienstverlening

Waarom ontvang ik een aanmaning?

U ontvangt een aanmaning, omdat een partij stelt dat u een geldbedrag verschuldigd bent en u (ondanks herinnering) niet tot betaling van het gevorderde bent overgegaan. Meer informatie over de vordering staat in de aanmaning. De incassodienstverlener kan u uitgebreider toelichten hoe de vordering tot stand is gekomen. Voor vragen over de vordering kunt u contact opnemen met de incassodienstverlener.