Dagvaarding

Dagvaarding

Een dagvaardingsprocedure begint met een dagvaarding. Dit is een schriftelijke oproeping voor een gerechtelijke procedure waarin de schuldeiser uitlegt wat het conflict is en wat hij/zij eist van de andere partij. De procedure wordt gevoerd bij de kantonrechter die een oordeel geeft over het conflict.

In veel gevallen gaat het om een financiële vordering. Bijvoorbeeld als u een conflict heeft met een wanbetaler. Bij Juristu leggen we het u uit.