Incasseren in heel Europa met incassobureau Juristu

incassotips buitenland
Veel bedrijven denken dat het incasseren van openstaande vorderingen c.q. facturen in Europa, in het betreffende land zelf moet gebeuren. Dat is niet waar. Juristu kan de minnelijke incasso in geheel Europa voor haar rekening nemen.

Wij starten de incasso altijd minnelijk en dreigen met juridische stappen. Veel bedrijven kiezen er dan toch voor om minnelijk te betalen en of een regeling te treffen. De gerechtelijke procedure neemt immers kosten met zich mee, die we ook op de debiteur gaan zien te verhalen. Deze kosten leggen we dan ook voor aan de debiteur. Tevens leggen we de debiteur uit, dat het niet verstandig is om een gerechtelijke procedure in te gaan. Wij hebben immers een sluitend incasso dossier van u als opdrachtgever ontvangen. M.a.w. Uiteindelijk zal bij niet betalen één van onze incasso juristen de zaak overnemen en daadwerkelijk de debiteur gaan dagvaarden. Uiteraard na akkoord van u als opdrachtgever.

Gerechtelijke incasso procedure Europa

Juristu kan een gerechtelijke incasso opstarten van uit de vestigingsplaats van uw onderneming. U hoeft niet een dure advocaat in te huren in het buitenland. Juristu kan dit gehele traject voor u regelen. Dat is het voordeel van de EEG, u kunt namelijk een ander dagvaarden vanuit uw vestigingsplaats. Wij dienen de dagvaarding dan in via de rechtbank ter plaatse.

Incasso zaken in Europa

U heeft een vordering op een bedrijf in een ander land dan Nederland. Juristu Europe kan u daar verder mee helpen zonder extreme kosten. U hoeft niet af te reizen naar een rechtbank ergens in Europa. Procederen kan vanuit uw vestigingsplaats. Juristu kan dit regelen van dagvaarding tot leggen van beslagen.

De taal van het land

Wel dienen de stukken in de taal van het land te worden ingediend. Juristu beschikt over juristen met alle nationaliteiten die er in Europa zijn. Frans, Duits, Engels, Italiaans, Spaans, Grieks enzovoort. Juristu zal de gehele procedure voor u afhandelen.

Verordening nr. 861/2007 van 11 juli 2007 tot vaststelling van een Europese procedure voor geringe vorderingen is bedoeld om de procedures te verbeteren en vereenvoudigen in civiele en handelszaken waarbij de waarde van de vordering niet meer dan 2000 euro bedraagt.

De Verordening is van toepassing tussen alle EU-landen, met uitzondering van Denemarken.

De procedure voor geringe vorderingen verloopt met behulp van formulieren. De procedure verloopt schriftelijk, tenzij de rechtbank een hoorzitting nodig acht.

Om de procedure vlot te doen verlopen, zijn in de verordening termijnen vastgesteld voor partijen en rechtbank. Juristu is een expert in het incasseren van openstaande vorderingen, voor zowel binnenland als verder in Europa.

Van omslachtig naar eenvoud, Juristu pakt het op

De Verordening voorziet in zeven formulieren. Deze formulieren stellen wij met onze opdrachtgever samen en dienen wij in bij de juiste instelling c.q. rechtbank. Een gestructureerde aanpak is essentieel om uw vordering tot slagen te krijgen.

Meer informatie over geringe vorderingen.

Bestanden

Praktische handleiding voor de toepassing van de Europese procedure voor geringe vorderingen: DownloadenPDF(1294 Kb)nl

Zie alhier de complete verordening: 

Formulieren voor geringe vorderingen: Bekijken

INCASSO INDIENEN?

Wij starten elke incasso eerst minnelijk op no cure no pay!