Buitengerechtelijke incassokosten (BIK)

rechter

Incassokosten zijn de kosten die een schuldeiser maakt om een geldvordering te innen die de schuldenaar niet uit zichzelf betaalt en die aan de schuldenaar worden doorberekend. Deze staffel is van toepassing op zowel de rechtsgebieden kanton als civiel.. 

Bedrijven tot bedrijven

 • Bedrijf zend factuur, de afspraak is binnen 14 dagen betalen.
 • Op de 15e dag moet het bedrijf/de debiteur de incassokosten betalen.
 • Aanmaning is niet verplicht!
 • Geen afspraak gemaakt over tijdstip van betaling?
 • De rechter gaat dan uit van betalingstermijn in 30 dagen.
 • De 31e dag  moet het bedrijf/de debiteur de incassokosten betalen.

Particuliere debiteuren

 • Een particulier moet altijd een laatste kans krijgen om te betalen zonder incassokosten.
 • Hiervoor is de WIK-brief bedacht door de wet (wettelijke incassokosten brief).
 • Zend die altijd, incassobureau Juristu verleend u deze WIK-brief service kosteloos.

WIK-brief versturen?

Juristu biedt u een gratis service aan om deze WIK-brief te versturen en zal de termijnen automatisch in de gaten houden. Volgt er geen betaling? Dan start Juristu de incassoprocedure voor u; no cure, no pay.

Percentage van verschuldigd bedrag

De vergoeding voor incassokosten in civiele vonnissen wordt sinds 1 juli 2012 berekend als percentage van het bedrag dat de schuldenaar aan de schuldeiser is verschuldigd. Hoe hoger de vordering, hoe lager het percentage:

 • Het minimumbedrag BIK is: € 40.
 • Het maximumbedrag BIK is: € 6.775.

Procedures

De normering is van toepassing op procedures waarin de schuldenaar op of ná 1 juli 2012 in verzuim is geraakt en de gevorderde hoofdsom is gegrond op:

 • Verbintenis uit overeenkomst tot betaling van geldsom of;
 • Verbintenis tot vergoeding van schade, vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst of;
 • Verbintenis tot betaling van geldsom omgezet in verbintenis tot vervangende schadevergoeding i.d.z.v. artikel 6:87 BW.

Toepasbaarheid

Wanneer de schuldenaar een consument is, zijn partijen voor het vaststellen van de vergoeding voor incassokosten voor geldvorderingen uit overeenkomst gebonden aan deze rekenwijze. Wanneer de schuldenaar geen consument is, maar handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, kan bij overeenkomst van de wettelijke normering van de incassokosten worden afgeweken. Zijn er over de incassokosten geen afspraken gemaakt, dan is de wettelijke regeling over de incassokosten van toepassing.

Staffel

Hoofdsom
tot en met
Toepasselijk percentage Maximum
€ 2.500 15% over de hoofdsom € 375 (min. € 40)
€ 5.000 € 375 + 10% over
(hoofdsom – € 2.500)
€ 625
€ 10.000 € 625 + 5% over
(hoofdsom – € 5.000)
€ 875
€ 200.000 € 875 + 1% over
(hoofdsom – € 10.000)
€ 2.775
Boven de € 200.000 € 2.775 + 0,5% over
(hoofdsom – € 200.000)
€ 6.775

Incasso indienen?

Direct contact

Een vraag of behoefte aan gratis advies? Wij helpen u graag op weg!