Incasso binnen 10 dagen

Onbetaalde facturen kosten u veel geld en kopzorgen. Hebt u zelf alles geprobeerd om een klant te laten betalen, maar zonder resultaat? Schakel dan de hulp in van onze incassospecialisten voor de openstaande facturen. Zij doen er alles aan om uw klant alsnog te laten betalen. Natuurlijk steeds met aandacht en respect voor het behouden van uw klantrelatie. Juristu biedt deze professionele hulp bij het incasseren op no cure no pay basis aan.

U kunt uw incasso vordering indienen op het online formulier. Als u incasso-opdracht hebt ingediend, gaan wij direct voor u aan de slag om de openstaande factuur alsnog te innen bij uw klant.

Juristu callcenter

Het incassotraject omvat twee fases 1) het no cure no pay buitengerechtelijke incassotraject (ook wel de minnelijke incasso genoemd) en 2) het gerechtelijke incassotraject.

Hoe werkt het buitengerechtelijke incassotraject?

Nadat u online uw incasso-opdracht bij ons hebt ingediend nemen wij op verschillende manieren contact op met uw klant om uw onbetaalde facturen alsnog betaald te krijgen. Ons no cure no pay incassoproces verloopt als volgt:

 1. Online uw vordering indienen
  Uw onbetaalde vordering kunt u indienen via het online formulier. U kunt hier eenvoudig uw openstaande facturen en aanmaningen uploaden. Het invullen van een e-mailadres en telefoonnummer van de debiteur verhoogt de kans van slagen op het incasseren van de factuur. Als we deze informatie direct hebben, kunnen we tijdens de minnelijke incasso op meerdere manieren contact zoeken met uw klant.
 2. Uw incassospecialist begint met minnelijke incasso
  We nemen binnen 10 dagen meerdere keren contact op met uw klant. Dit doen we met alle mogeljike middelen, dus schriftelijk, telefonisch en per e-mail. We vragen uw klant om de factuur zo snel mogelijk te betalen, inclusief rente en incassokosten. Is uw klant van mening dat hij een reden heeft om niet te betalen? Dan nemen wij in, verband met het behouden van uw klantrelatie, contact met u op en bespreken we mogelijke vervolgstappen.
 3. Incasso-opdracht geslaagd
  In de meeste gevallen kunnen wij de minnelijke incasso binnen tien dagen succesvol afsluiten: de klant heeft de openstaande factuur volledig of deels betaald, of we hebben een betalingsregeling met hem afgesproken. Blijft de betaling uit? Dan nemen wij contact met u op en bieden we u onze professionele hulp aan voor mogelijke vervolgstappen.

Tips voor het indienen van uw incasso-opdracht

 • Relevante documenten zijn bijvoorbeeld de offerte, opdrachtbevestiging, de factuur, betalingsherinneringen, WIK-brief, algemene voorwaarden, enzovoort.
 • Vul het formulier zoveel mogelijk in en upload alle in uw bezit zijnde relevante documenten
 • Onderneem zelf geen acties meer. Verwijs steeds naar uw incassobureau Juristu.
 • Wij nemen de correspondentie tijdens het buitengerechtelijke incassotraject van u over. Neemt uw klant contact met u op of betaalt de klant het bedrag aan u, laat ons dit dan zo snel mogelijk weten.

Gerechtelijke incasso

Als het minnelijke incassotraject niet tot (volledige) betaling leidt, kunnen we voor u een gerechtelijke procedure starten. We onderzoeken of uw vordering kans van slagen heeft en geven uw hierover financieel en juridisch advies. Als ons financieel en juridisch advies positief is starten we met uw toestemming een gerechtelijke procedure.