Rechter behandelt incassozaken nu het snelst

U heeft een incasso aan Juristu incassodiensten gegeven. Wij starten de minnelijk incasso, de debiteur krijgt in 10 dagen tijd, mails, brieven, smsjes en vele telefoontjes van Juristu. De druk wordt maximaal opgevoerd, mocht dit niet tot betaling leiden, dan bellen wij u om de debiteur te gaan dagvaarden.

Het voordeel van een vonnis op uw vordering

Zodra u akkoord geeft om de debiteur te gaan dagvaarden, zal de juridische afdeling van Juristu de dagvaarding maken met de bewijsstukken(producties)  waaruit blijkt dat uw vordering geheel terecht is. Zodra de rechter uitspraak doet, beschikken wij over een vonnis wat 20 jaar geldig is. Met dit vonnis kunnen we beslag laten leggen door de deurwaarder op inkomsten en bezittingen van de debiteur.

Verstekzaken= debiteur komt niet opdagen!

In 75% van de incasso dagvaardingen komen de debiteuren niet opdagen, m.a.w. ze erkennen de vordering. Voordeel voor u, dan is de zaak gemiddeld binnen 19 dagen uit de rechtbank en kunnen we over gaan tot het leggen van beslagen.

Rechter behandelt incassozaken het snelst

85% van de incassozaken innen wij minnelijk!

Lukt dit niet in 10 dagen dan gaat 15% naar de rechter, hiermee hebben wij een succesrate van 99,9 % in het vorderen van incassozaken.

Dien uw zaak vandaag nog in: Nu incasseren

Puntsgewijs geven wij u een uitleg van de gerechtelijke procedure:

Het begin:

 1. Eén van onze juristen schrijft de dagvaarding naar aanleiding van uw bewijsstukken, de zogenoemde producties. Heeft u nog relevante stukken die de rechtbank zal overtuigen van uw gelijk? Mail deze dan alsnog zo snel mogelijk naar ons;
 2. Wanneer voor ons duidelijk is, worden de producties verwerkt tot één geheel;
 3. De dagvaarding is opgesteld en wordt verzonden naar de deurwaarder;
 4. De deurwaarder verzoekt de rechtbank om een datum van de schriftelijke zitting;
 5. Vervolgens ontvangt u de voorschotfactuur voor griffierecht en betekeningskosten. Betekening is de wettelijke aangetekende brief, waarbij de deurwaarder persoonlijk langsgaat bij de debiteur en de rechtbank weet dat de gedaagde de dagvaarding heeft ontvangen;
 6. De gedaagde moet nu voorkomen, u hoeft hierbij niet aanwezig te zijn, de deurwaarder regelt deze zitting.

Nu zijn er kort gezegd twee routes:

 

Route 1

 1. De gedaagde verschijnt niet voor de rechter;
 2. Dan krijgen we een verstekvonnis, in de meeste gevallen wordt dan de gehele vordering toegewezen.

 

Route 2

 1. De gedaagde komt wel opdagen en voert verweer;
 2. De gedaagde huurt een advocaat in en deze vraagt vier weken uitstel voor het indienen van een verweer;
 3. Wij kunnen verweer voeren voor u, het zogenoemde dupliek en repliek;
 4. Uiteindelijk kan de rechter dan een vonniswijzen;
 5. De rechter kan ook een tussenvonniswijzen en partijen oproepen voor een comparitie, dit is een mondelinge zitting waarbij de rechtbank vragen stelt aan partijen en kijkt of er een schikking mogelijk is;
 6. Na de comparitie komt er een proces-verbaal van de zitting of een vonnis, indien partijen niet tot een schikking zijn gekomen.

U heeft een vonnis of een proces-verbaal:

 1. Het vonnis of het proces-verbaal is er. Deze is 20 jaar geldig.
 2. Wij sturen de deurwaarder op pad om het vonnis te laten betekenen, de debiteur moet binnen de gestelde termijn betalen, zo niet dan kan de deurwaarder beslag leggen op inkomen of bezittingen.

Het gehele bedrag is voldaan:

 1. Het geld is binnen!
 2. Juristu mailt u een eindafrekening en u bent akkoord, het geld staat dan zo snel mogelijk op uw rekening;

Dien uw zaak vandaag nog in: Incasso indienen