Incassoregels voor bedrijven onderling

incassobureau juristu

Een incassobureau inschakelen is voor menig ondernemer een grote stap. Met de incasso overdragen aan een incassobureau en een incassoprocedure starten ontstaat er een andere relatie met uw niet-betalende klant. Alhoewel uw klant niet betaalt, wilt u deze in de meeste gevallen ook weer niet kwijt. Het is daarom belangrijk dat u bij het inschakelen van een incassobureau voor het innen van openstaande facturen  een betrouwbare partij inschakelt. Wanneer schakelt u een incassobureau in en draagt u uw openstaande vorderingen over aan een no cure no pay incassobureau?

Een incasso procedure starten direct na het verlopen van de vervaldatum van de factuur; is dat toegestaan? Wilt u dan het incassobureau inschakelen na de eerste aanmaning? Of de tweede? Gelukkig is er een wettelijke termijn voor incasso tussen bedrijven onderling en is er een eenvoudige regel voor de incassoprocedure starten.

Per 16 maart 2013 zijn betalingstermijnen voor facturen tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en de overheid wettelijk vastgelegd. Hierdoor kunnen bedrijven eenvoudiger hun betalingsachterstanden innen, er is immers een wettelijke regel waar bedrijven zich aan dienen te houden. Hoofdzakelijk zijn deze regels ook vastgelegd in Europees verband. Indien u onderling niets heeft afgesproken dat is de wettelijke betalingstermijn 30 dagen. Na deze termijn kunt u actie ondernemen. Ons advies is dan ook: de zakelijke WIK brief sturen en indien er dan nog niet betaald wordt: uw incasso indienen bij Juristu.

Met een incassoprocedure van Juristu is het geld zelfs in 10 dagen geïncasseerd!”

Betaling binnen dertig dagen

De wet geeft nu dus aan: een factuur mag niet langer openstaan dan 30 dagen. De tegenpartij kan hoog of laag springen, 30 dagen is 30 dagen. Door deze nieuwe wet kunnen bedrijven niet meer om de hete brij heen draaien en is de betalingstermijn van 30 dagen wettelijk vastgelegd.

N.B.: Deze wet is dus expliciet voor facturen tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en overheden. Voor consumenten gelden andere regels.

De nieuwe wet vanaf 2013 die voor bedrijven onderling gelden zijn als volgt:

debiteurenbeheer-juristu

Bedrijf tot bedrijf

  • Indien u niets afspreekt dan vervallen de betalingsafspraken automatisch na de wettelijk betalingstermijn van 30 dagen, dus maak duidelijke afspraken!;
  • U kunt alles afspreken wat u wilt,  maar dit mag niet langer zijn dan 60 dagen, tenzij u een lease/financieringsconstructie heeft aangeboden;
  • Een bedrijf kan een langere betalingstermijn dan 60 dagen afspreken, maar dit mag niet ten koste gaan van de bedrijfsvoering van één van de bedrijven.

Bedrijven en overheden

  • De nieuwe wet heeft als grootste voordeel dat een gemeente of andere overheidsinstantie u niet meer aan het lijntje kunnen houden, een overheidsorgaan moet eveneens binnen 30 dagen betalen.

Incassokosten wanneer kunt u die in rekening brengen?

Wanneer een bedrijf uw factuur niet betaalt volgens de wettelijke termijn van uiterlijk 30 dagen kunt u incassokosten in rekening brengen. Dit kunnen ook incassokosten zijn die u van te voren heeft afgesproken bij het overschrijden van de betalingstermijn. Is er niets afgesproken, dan gelden de wettelijke incassokosten. Deze incassokosten zijn dan de verdiensten van het incassobureau.

Als bedrijf hoeft u zelfs geen enkele aanmaning te sturen. De wet geeft dit duidelijk aan.

Indien u geen afspraken heeft gemaakt , dan mag het incassobureau de wettelijke incassokosten in rekening brengen. De debiteur zal deze kosten moeten betalen. Hier kunt u de wettelijke tarieven berekenen:

Let op:

  1. Maak dus duidelijke afspraken (zie 10 tips om incassobureau te voorkomen);
  2. Factureer direct;
  3. Na 30 dagen direct de eerste aanmaning versturen (deze is niet verplicht);
  4. Bij niet betalen uw incasso indienen bij Juristu. Wij starten meteen het minnelijke incassotraject en nemen desnoods juridisch stappen zodat uw factuur voldaan wordt.

Het inschakelen van incassobureau Juristu op basis van no cure no pay heeft als grote voordeel dat uw incasso opdracht nooit op de plank blijft liggen. Ons inschakelen op basis van no cure no pay levert snel resultaat op. Een incasso overdragen aan het no cure no pay incassobureau heeft voor u alleen zin als de openstaande facturen ook daadwerkelijk worden voldaan door de niet-betalende klant. Ook wij zijn als no cure no pay incassobureau afhankelijk van de wettelijke incassokosten. Wij zijn dan ook gebaat bij duidelijke afspraken en het is dus ook in ons belang dat uw incasso opdracht snel resultaat oplevert.

Conclusie: U mag als bedrijf een incassobureau inschakelen indien de debiteur na 30 dagen nog niet betaald heeft. Hierdoor zijn de wettelijke incassokosten verplicht!

Het kiezen van een incassobureau kan lastig zijn. Als u vorderingen uit handen geeft heeft u behoefte aan een goed incassobureau dat de relatie met uw klant respecteert zodat u niet het risico loopt dat u uw klant kwijtraakt. Juristu slaagt er vaak al in om in de minnelijke fase openstaande rekeningen succesvol te innen en uw klant alsnog tot een betalende klant om te vormen. Ook als u als ZZP’er een incassobureau inschakelt dan is Juristu met no cure no pay incasso een goede keuze. Zo kost het inschakelen van een incassobureau niets en krijgt u zonder kosten uw facturen snel betaald, ook bij kleine bedragen. Vraag direct een incasso aan bij Juristu!

INCASSO INDIENEN?

Wij starten elke incasso eerst minnelijk op no cure no pay!