WIK brief versturen?

– Laatste aanmaning
– Voor een goed dossier
– Uit coulance
– Alleen verplicht bij particuliere debiteuren
– Bedrijven dienen binnen de afgesproken termijn te betalen