,

Een incassobureau is meer dan incasseren alleen

Een incassobureau is meer dan incasseren alleen

Er is de laatste tijd nogal wat te doen rond incassobureau’s, alsof een incassobureau mensen bedreigt, intimideert en aan het afpersen is. Dit is de dagelijkse praktijk indien we de leden van de Pvda moeten geloven.

“Het gaat dan om incassobureaus die mensen op een onfatsoenlijke manier benaderen, te hoge kosten incasseren en met onterechte vorderingen voor de deur staan. Om met deze praktijken af te rekenen wil ik veel strengere regels voor incassobureaus.” schrijft Keklik Yücel van de Pvda.

Om de bovenstaande praktijken tegen te gaan, zijn er in 2012 al nieuwe regels op gesteld tegen dit soort praktijken. De incassowet: Meer informatie.

Dit is het Besluit van 27 maart 2012, houdende regels ter normering van de vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte (Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten)[4]. Van deze regels kan niet ten nadele van de schuldenaar worden afgeweken indien de schuldenaar een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. De incassokosten kunnen indien de schuldenaar een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, pas verschuldigd worden nadat de schuldenaar na het intreden van het verzuim, bedoeld in artikel 81, onder vermelding van de gevolgen van het uitblijven van betaling, waaronder de incassokosten, vruchteloos is aangemaand tot betaling binnen een termijn van veertien dagen, aanvangende de dag na aanmaning.[5]

De in rekening gebrachte vergoeding voor incassokosten mag de volgende staffel niet overschrijden:

  • Bij een vordering van minder dan € 267: een bedrag van € 40.
  • Bij een vordering tussen € 267 en € 2.500: 15%.
  • Over de volgende € 2.500 van de vordering: 10%.
  • Over de volgende € 5.000 van de vordering: 5%.
  • Over de volgende € 190.000 van de vordering: 1%.
  • Over het restant 0,5% met een maximum van € 6775 (dat wordt bereikt bij een vordering van € 1.000.000).

Hierbij doet het er niet toe door wie de vordering wordt geïncasseerd; door de schuldeiser zelf of door bijvoorbeeld een incassobureau, advocaat of gerechtsdeurwaarder in opdracht van de schuldeiser. De vergoeding omvat alle incassohandelingen, ongeacht de omschrijving van de kosten van die handelingen (bv. administratie-, beheers- of registratiekosten).

De schuldeiser heeft de verplichting om opeisbare vorderingen samen te voeren wanneer hij daarvoor nog geen (veertiendaagse) aanmaning heeft verstuurd.

Indien de schuldeiser een derde inschakelt om de vordering voor hem te innen, kan deze derde voor zijn diensten btw bij de schuldeiser in rekening brengen. Indien de schuldeiser geen ondernemer is in de zin van de Wet op de omzetbelasting 1968, of indien de vordering betrekking heeft op een vrijgestelde prestatie, dan mag de vergoeding van de incassokosten in verband hiermee worden verhoogd met een percentage dat gelijk is aan het btw-percentage. De schuldeiser dient dan wel aan de schuldenaar te kennen te geven dat hij de btw niet kan verrekenen en dat de incassokosten met het btw-percentage zijn verhoogd. Wanneer de schuldenaar een consument is, dient de schuldeiser deze verklaringen op te nemen in de verplichte aanmaning.[6]

Naast incassokosten kan ook de contractuele en/of wettelijke rente in rekening worden gebracht.

Deze nieuwe wet voorkomt malafide praktijken door incassobureau’s 

Alleen de overheid, die hoeft zich daar niet aan de te houden. Die mag boetes op leggen op belasting aanslagen, verzuimen van aangiftes etc. De nieuwe incassowet is dus niet geldig voor de overheid.

Wat er nu gaande is zijn meer de praktijken van de overheid zelf, zoals in het tv-programma “betalen of leeghalen” te zien is, waarin bijvoorbeeld het overheids incassobureau CJIB zich totaal niet aan deze incassowet hoeft te houden. Een boete van 39 euro mag het CJIB op laten lopen tot 500 euro.

Wanbetalers worden in de watten gelegd door de Pvda

Het komt er dus op neer, dat het sturen van bijvoorbeeld een concept dagvaarding naar een wanbetaler niet meer zo mogen. Omdat de wanbetaler dan zou schrikken en in de stress zal raken. De Pvda denkt niet aan de ondernemer die ook nachten wakker ligt van alle facturen die niet betaald wordt door de wanbetaler.

Niet meer bellen naar de wanbetaler

Het incassobureau mag straks ook niet meer bellen naar de wanbetaler? Of gaat de Pvda een belscriptje maken voor de incassobureau’s die ze dan verplicht zijn te gebruiken, zal dit het verplichte belscriptje zijn voor incassobureau’s?:

“Goedemorgen, sorry dat ik u bel, maar komt het gelegen dat ik u even bel? Het spijt me te moeten zeggen, en ik hoop niet dat u het erg vindt, maar onze klant heeft al een factuur meer dan een jaar openstaan? wanneer komt het u uit om eventueel te betalen? zegt u het maar hoor? ik bel u meer één keer en zal u dan ook niet meer lastig vallen. nogmaals mijn excuses, ik zou niet willen dat u in de stress raakt van mijn telefoontje, een fijne dag nog. “

Het aan banden leggen van werkwijze incassobureau’s is totale onzin

Van der Steur van de VVD heeft geen enkele moeite met het sturen van een concept dagvaarding naar de wanbetaler.

De wanbetaler krijgt dan tenminste nog een waarschuwing, de wanbetaler neemt dan zelf het risico om het af te wachten en alsnog hogere kosten te krijgen of het voor die tijd gewoon de vordering te betalen. Uiteindelijk kan het incassobureau dan de deurwaarder opdracht geven de dagvaarding te betekenen en komt er een zitting.

Van minnelijke incasso gaat het incassotraject dan over op gerechtelijke incasso.

De wanbetaler maakt dan zelf de keuze of minnelijk betalen of een procedure ingaan. Veelal zal een incassobureau niet de gerechtelijke incasso ingaan voor bedragen tot 1000 euro. De overheid heeft namelijk procederen ook duurder gemaakt. Voor een gerechtelijke incasso moet er namelijk griffierecht betaald worden, deze kosten moet de opdrachtgever dan voorschieten. Ook de Raad voor Rechtspraak heeft zijn zorgen geuit over het verhoogde griffierecht:

Hier een overzicht de het griffierecht: Bekijk het overzicht.

Voor de overheid maakt de kosten niet uit

De overheid zal altijd achter elke vordering aangaan, hoe hoog de kosten ook zullen zijn. De politiek geeft daar dus de meeste druk bij de arme burger, die kunnen hier niet mee omgaan, want de overheid heeft de middelen om ook bij ene vordering van 75 euro het griffierecht te betalen, de deurwaarderskosten te betalen en ook boetes op te leggen. Daar gaat het grotendeel fout, niet bij het bedrijfsleven, want die geven niet de opdrachten aan incassobureau’s om maar links en rechts te procederen om een kleine vordering te incasseren. Daar stopt het voor het bedrijfsleven. De wanbetaler gaat vrij uit, door de hoge kosten die er zijn om een gerechtelijke incasso te starten.

Het griffierecht is zo hoog, dat veelal afgezien wordt van de gerechtelijke incasso door partijen, omdat het niet te betalen is. De wanbetaler gaat dus vrij uit.

Bescherming van de wanbetaler schiet geheel door

De overheid heeft dus al heel veel gedaan om de arme wanbetaler te beschermen. Maar ligt het nu aan het bedrijfsleven dat de arme wanbetaler zogenaamd zo achterna gezeten wordt door de incassobureau’s ? Wie is er nu malafide? De incassobureau’s of de incasso praktijken van de overheid? We hebben hier al eerder over geschreven: Lees meer.

Dat is dus duidelijk, de overheid heeft een fout incassobeleid!

De overheid moet aan banden worden gelegd met de incasso praktijken, de boetes die maar blijven verdubbelen, de onbeperkte dwangmaatregelen die de overheid als incassobureau kan op leggen zijn geheel niet volgens de incassowet, de incasso praktijken van de overheid zijn onmenselijk, denk daar maar eens over na Pvda.