Incassobureau werk, is hard werken en streng en rechtvaardig zijn

Incasso is hard werken en streng en rechtvaardig zijn

Bedrijven die wel eens facturen open hebben staan weten het als geen ander. Achter openstaande facturen aan gaan kost veel tijd en energie. Naast uw gewone werk moet u gaan bellen, schrijven, mailen en dan nog komt er geen geld. Hoe komt dat, vraagt u zich af? Veelal begint het met een smoes of een excuus van de debiteur, des te langer de factuur openstaat des te groter de smoesjes worden. Dan komen de verhalen, er is slecht werk geleverd, ze wachten zelf nog op geld en uiteindelijk komt de genadeklap, u krijgt een voorstel om akkoord te gaan met 15% van de factuur, het zogenaamde debiteuren akkoord, anders gaan ze failliet en kunt u fluiten naar uw geld. De winst truc van deze tijd.

Doe het niet en gaat nooit akkoord met het debiteurenakkoord

Dit is het teken om nog sneller en nog intensiever achter uw geld aan te gaan. Wij als juridisch incassobureau adviseren onze cliënten dan om te gaan dagvaarden en eventueel vooraf beslag te leggen. Indien er geld op de rekening staat dan heeft u zekerheden of er alsnog betaald zal worden. Bij grote beslagen kiezen debiteuren er alsnog voor om dan te betalen, om dure procedures te voorkomen. Indien bedrijven gehinderd worden in hun bedrijfsvoering kunnen ze ook een bankgarantie stellen. dit geeft u als opdrachtgever genoeg zekerheden om de bodemprocedure in te gaan.

Bodemprocedure incassozaken

Veelal denken mensen even snel te incasseren. Maar dat is niet altijd even eenvoudig. Het vergt een juiste aanpak. u dient te beschikken over een goed dossier, waardoor wij de debiteur kunnen wijzen op de feiten en dat de debiteur dient te betalen, aangezien ze in een gerechterlijke procedure geen schijn van kans maken. Wij kunnen door onze strenge aanpak en juridische achtergrond in 85% van de incassozaken de vorderingen minnelijk incasseren. Indien dit niet lukt overleggen wij met onze opdrachtgever en starten wij een zogenaamde bodemprocedure, wat er voor zorgt dat u een vonnis krijgt waarmee we de deurwaarder op pad kunnen sturen om bij niet betaling beslag kunnen leggen op de bezittingen van de debiteur. Ook zien we alle kosten te verhalen op de debiteur.

Dien uw incasso nu no cure no pay in info@juristu.nl