,

Indien minnelijke incasso niet lukt, is gerechtelijke incasso de enige weg!

Indien minnelijke incasso niet lukt, is gerechtelijke incasso de enige weg!

Dagelijks krijgen wij nieuwe incasso zaken binnen. Wij hebben als incassobureau een structurele aanpak. De opdrachtgever dient de stukken in via info@juristu.nl of men vult het formulier nu incasseren in zodra wij deze gegevens binnen hebben dan bevestigen wij de opdrachtgever en vragen we nog om de stukken als factuur, aanmaningen en of andere bewijsstukken waar uit blijkt dat de schuldenaar/debiteur dit bedrag ook daadwerkelijk schuldig is.

Minnelijke incasso

 1. wij versturen direct een aanmaning per mail
 2. wij versturen direct een sms naar de debiteur, dat we ene vordering hebben
 3. wij versturen een aanmaning per post
 4. wij gaan bellen
 5. wij herhalen dit in 10 dagen 3 keer

In 85% van onze incasso zaken betalen de schuldenaren/debiteuren ons. Wij dreigen met dagvaarden en verhoogde procedurekosten. Veel debiteuren denken dat wij dat ook daadwerkelijk gaan doen. Wij gaan na 10 dagen dan ook in overleg met de opdrachtgever en dan nemen we ook de volgende stap. Dat is dagvaarden. Indien de opdrachtgever dit niet wil, dan is een kans op incasso dan ook een verloren zaak. Wie A zegt, moet ook B zeggen.

Gerechtelijke incasso

Eén van de juristen van Juristu maakt een dagvaarding op maat voor de opdrachtgever. In een dagvaarding staat het verhaal van wat er is overeengekomen. Juristu voegt daarbij de bewijsstukken als de zogenaamde producties. De volgorde van een gerechtelijke procedure;

 1. dagvaarding produceren, de deurwaarder betekent de dagvaarding
 2. gedaagde kan verweer voeren
 3. bij geen verweer, komt er een verstekvonnis, alles wordt meestal toegewezen
 4. bij verweer, zal de jurist van Juristu zich ok verweren
 5. de rechter zal vonnis wijzen
 6. bij onduidelijke zaken, zal de rechter een comparitie organiseren, partijen komen bij elkaar, rechter stelt vragen en vraagt of er een schikking mogelijk is
 7. zodra er een vonnis is, dan heeft u ene beschikking/vonnis die 20 jaar geldig is
 8. de deurwaarder zal het vonnis betekenen
 9. de debiteur/schuldenaar moet binnen 2 dagen betalen
 10. bij niet betalen, legt deurwaarder besslag op loon, uitkering, auto, woning, roerende zaken en alles wat maar op naam staat van de schuldenaar, debiteur.

Recht zal zegevieren, indien u een goed dossier heeft. Zorg voor duildelijk afspraken bij een overeenkomst en of opdracht. Wat zijn de afspraken? Wat zijn de algemene voorwaarden? Wanneer moet de debiteur betalen? Voorkomen is beter.

Meer informatie over de beste aanpak van u facturatie en incasso? bel 085 303 7165 of mail info@juristu.nl