Een incassobureau dwingt betalingen sneller af dan u zelf!

Een incassobureau dwingt betalingen sneller af dan u zelf!

We maken het dagelijks mee, dat een klant van ons er na maanden van aanmaningen en telefoontjes maar niet in slaagt om de openstaande facturen te incasseren. Dan krijgen wij de incasso en betalen ze alsnog binnen 48 uur aan onze klant, dit om onder de incassokosten uit te komen. Dat verhaal gaat natuurlijk niet meer op. De incassokosten zullen ze ook moeten betalen.

Incassokosten zijn voor debiteur

Belangrijk is dan ook dat de debiteur een wettelijke aanmaning heeft gehad, hier staat vermeld dat de incassokosten betaald moeten worden indien men niet binnen 14 dagen betaald. Dit is dus heel duidelijk gecommuniceerd. De debiteur c.q. wanbetaler is verplicht deze incassokosten te betalen. Indien deze dit niet doet, dan moeten we een incassoprocedure op starten.

Verhaalbaarheid van de debiteur bij incassoprocedure

alvorens een incasso procedure via de rechtbank op te starten is het verstandig om te onderzoeken of er wel verhaalbaarheid is bij de debiteur. Indien de debiteur namelijk geen verhaalbaarheid biedt, met andere woorden er is geen geld, dan zijn alle kosten die u daarvoor maakt uiteraard zonde geld

Incasseren via de rechtbank

Incasseren via de rechtbank gaat door middel van een gerechtelijke incasso procedure.  De wanbetaler/debiteur zal worden opgeroepen door middel van een dagvaarding. Juristu maakt de dagvaarding en stelt hier de eisen zoals het bedrag wat ter incasso is gegeven en niet betaald wordt door de wanbetaler. zodra de dagvaarding is uitgebracht, dan kan diegene verweer voeren door middel van een advocaat of zelf. Wat ook veelal gebeurt in incasso zaken, dat de gedaagde niet komt opdagen. Dan is er een verstekvonnis en dienen de te betalen uitvoerbaar bij voorraad.